Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja
bip

Urząd Gminy Gniewino

ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

Telefon: 58 676 76 77

Fax: 58 676 72 26

PL
PL EN DE
Gmina Gniewino

Gmina Gniewino

dobre miejsce

Strona Główna

 

[07-05-2018] Ogłoszenie o przetargu

 

na dzierżawę nieruchomości w Strzebielinku

 

 

                    Ogłoszenie o przetargu

                Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1, art. 40 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) 

 

   Wójt Gminy Gniewino ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Strzebielinko w gminie Gniewino, stanowiącej część działki nr 205/12 obszaru 300 m2, objętej księgą wieczystą GD1W/00037145/3 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

  • roczny czynsz dzierżawny - cena wywoławcza 60,00 zł brutto;
  • czynsz dzierżawny płatny jest z góry za każdy rok użytkowania nieruchomości, przy czym czynsz za pierwszy rok płatny w terminie 14 dni od podpisania umowy dzierżawy;
  • przetarg zakończy się wynikiem pozytywnym jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą;
  • przetarg odbedzie się dnia 7 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8

 

Opis nieruchomości i warunki przetargu:

Część działki nr 205/12 obszaru 300 m2 stanowiąca przedmiot niniejszego przetargu, zlokalizowana jest w terenie użytkowanym jako przydomowe ogródki - wykorzystywane na cele upraw warzywno-kwiatowych.

Dzierżawca nie będzie uprawniony do zabudowania przedmiotowej nieruchomości i zobowiązany do wykorzystania  jej wyłącznie na cele upraw warzywno-kwiatowych.

W zawartej  na okres 3 lat umowie dzierżawy, Wydzierżawiajacemu będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia.

Ustalony dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany także będzie do ponoszenia opłat z tytułu podatku.

Nieruchomośc zlokalizowana jest na terenie, dla którego nie obowiązuje żaden plan zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów oznaczona jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp).

Wadium na udział w przetargu  wynosi 60,00 zł.  Wpłaty należy dokonać przelewem na konto depozytowe Gminy Gniewino nr 79 8350 0004 4200 7745 2000 0050 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie O/ Gniewino w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04-06-2018r. (warunkiem zakwalifikowania do przetargu jest zaksięgowanie środków na koncie Gminy Gniewino najpóźniej do  wskazanego terminu), z dopiskiem „przetarg dzierżawa Strzebielinek".

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra - zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za 1 rok dzierżawy, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni, na wskazane przez nich pisemnie konto. Wadium przepada na rzecz Gminy Gniewino, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygra - uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym przez Gminę Gniewino terminie. Do przetargu można przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

Przystąpienie do przetargu oznacza fakt zaznajomienia się z przedmiotem i zgodę z warunkami przetargu.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowe informacje dotyczace przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8 pok. Nr 8, w dniach przyjęć interesantów (poniedziałki, środy i piątki) w godz. 730-1530.       

Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Gniewinie ul. Pomorska 8, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniewino www.gniewino.pl, umieszczenie w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www. otoprzetargi.pl.

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda na dziś

Temp.:   22 °C
Ciśnienie:   1011 hPa
Wiatr:   5 m/s

 

 

 

 

Fotogaleria Gminy Gniewino

 

Idź do galerii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008-2015 Gmina Gniewino. Projekt i realizacja: Seenet

Cookies  |  Mapa serwisu  |  Kontakt

UWAGA! Ten serwis uzywa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przegladarki oznacza zgode na to)
Zamknij Wiecej informacji