Kursy i szkolenia - RSS http://gniewino.pl kanał rss z aktualnymi wiadomościami ze strony gniewino.pl „JAZZmania w stodole” 20.05.2013 http://gniewino.pl/kursy_i_szkolenia/wiecej/931.html Ruszył nabór na warsztaty muzyczne „JAZZmania w stodole"

 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłosił nabór do nowego projektu - „JAZZmania w stodole". Uzdolniona muzycznie młodzież z terenów wiejskich będzie miała szansę sprawdzić swoje umiejętności i poznać sławy muzyki jazz.

 

Warsztaty muzyczne „JAZZmania w stodole" to projekt skierowany do młodzieży z terenów wiejskich uzdolnionych muzycznie, zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności gry na instrumentach oraz poszerzeniem swoich horyzontów z zakresu muzyki jazzowej i rozrywkowej. W warsztatach może wziąć udział młodzież z terenów wiejskich z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego, w wieku od 16 do 24 lat. Warsztaty będą trwały 4 dni w sześciu grupach: perkusja, gitara basowa/kontrabas, instrumenty klawiszowe, instrumenty dęte, gitara, wokal.

 

Aby zgłosić się do udziału w warsztatach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.efrwp.pl oraz przesłać jego skan na adres: jazzmania@efrwp.com.pl wraz z max. 2 nagraniami w formacie MP3, prezentującymi umiejętności muzyczne kandydata. Rekrutacja trwa do 30 czerwca br.

 

Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja wyłoni łącznie 25 uczestników w sześciu grupach: perkusja, gitara basowa/kontrabas, instrumenty klawiszowe, instrumenty dęte, gitara, wokal. Warsztaty odbędą się w dniach 28-31 sierpnia br. w Kamionce k/Nidzicy i będą prowadzone przez profesjonalnych muzyków. Wśród nich znajdą się:

 • Sylwester Ostrowski, Piotr Wojtasik (klasa dęta),
 • Fraancesco Bruno (klasa gitary),
 • Angelina Anozie (klasa wokalu),
 • Reggie Moore (klasa piana i klawiszy),
 • Essiet Okon Essiet (klasa basu),
 • Newman Taylor Baker (klasa perkusji).

 

Projekt zakończy się wspólnym koncertem uczestników i prowadzących warsztaty, otwartym dla publiczności.

 

Parterami warsztatów są: Nordea Bank Polski S.A. oraz firma Yamaha.

 

 

O EFRWP:

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczął działalność w 1990 roku, na mocy umowy między rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Fundacja od ponad dwóch dekad pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi, dostosowując się do zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności. Obecnie nie tylko wspiera rozwój infrastruktury technicznej, ale także - poprzez różne narzędzia finansowe - pomaga przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Fundacja duży nacisk kładzie także na rozwój infrastruktury społecznej, co czyni poprzez program grantowy wspierający aktywność i samoorganizację lokalnych społeczności czy wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl

 

Kontakt dla dziennikarzy:

Agnieszka Żeglińska, ITBC Communication

Tel.: 22  250 49 20, 698 444 432

Email: agnieszka_zeglinska@itbc.pl

 

Kontakt do EFRWP:

Karolina Lupa, EFRWP

Tel.: 22 639 87 63

Email: k.lupa@efrwp.com.pl

 

 

]]>
Szkolenie kapelmistrzów amatorskich orkiestr dętych 20.02.2013 http://gniewino.pl/kursy_i_szkolenia/wiecej/802.html

]]>
Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” zaprasza na szkolenie 18.10.2012 http://gniewino.pl/kursy_i_szkolenia/wiecej/690.html  

23 października 2012 r. godz. 15.00-20.00

 

Miejsce szkolenia  Gminny Ośrodek Turydtyki i Sportu w Gniewinie

 

Zapisy, kontakt : Biuro LGR „Pradolina Łeba" tel. 58 7361125,

785-088-000 lub 782-088-001

 

]]>
ANIMACJA CZASU WOLNEGO W AGROTURYSTYCE 22.02.2012 http://gniewino.pl/kursy_i_szkolenia/wiecej/505.html  

Program szkolenia

Część teoretyczna:

Ü  Czym jest animacja - geneza, rodzaje, obszary zastosowań

Ü  Podstawowe zasady animacji

Ü  Korzyści i trudności

Część praktyczna (w tym gotowe scenariusze):

Ü  Integracja

Ü  Animacja dla dzieci

Ü  Animacja sportowo - rekreacyjna (w tym wykorzystanie zwierząt)

Ü  Animacje pozostałe - charakterystyczne dla branży

Ü  Projektowanie warsztatów i zajęć

 

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego ćwiczenia bogatego wachlarza prezentowanych technik.

 

Metody pracy:

wykład interaktywny oraz metody aktywne (indywidualne i grupowe ćwiczenia praktyczne)

 

Prowadzący:

Magdalena Lipińska - finansista, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego, animator czasu wolnego w woj. Pomorskim.

Maria Bielak - instruktor rekreacji i terapii ruchowej, animator czasu wolnego, organizator różnych form wypoczynku dla dzieci i osób dorosłych, promotor aktywnego wypoczynku w Centrum RECREO.

 

Szkolenie odbędzie się w Gdańsku,  

 I termin 28 lutego, II termin 13 marca 2012r

w Centrum Transferu Technologii, ul. Grunwaldzka 529

w godz. 10.00-16.00

 

Koszt uczestnictwa: 120,- zł brutto. (w koszty wliczony jest obiad oraz przerwy kawowe)

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów oraz certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowców

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: centrum.recreo@wp.pl (UWAGA: liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń).

 

UWAGA!

Istnieje możliwość zakupu skryptu ze szkolenia na płycie CD w cenie 58,- zł brutto.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

„Animacja czasu wolnego w agroturystyce"

 

Imię i Nazwisko: .............................................................................................................

 

Adres korespondencyjny: .............................................................................................

 

Telefon kontaktowy: ......................................................................................................

E-mail: ...........................................................................................................................

 

Termin kursu: .............................................................................................

 

Dane do faktury (jeśli uczestnik sobie życzy jej wystawienia) ......................................................................................................................

 

 

Zasady przyjmowania zgłoszeń:

 1. Warunkiem zapisania się na kurs jest przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz dokonania przedpłaty w wysokości minimum 50 zł na konto bankowe.
 2. Liczba miejsc na kursach jest ograniczona.
 3. Uczestnik jest zobowiązany dokonać całości wpłaty za kurs  na konto bankowe najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem kursu. Numer konta:48 1020 4144 0000 6302 0137 8561
 4. Osoba, która  nie może uczestniczyć w warsztatach, zobowiązana jest  niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organizatora.
 5. Zaświadczenia o udziale w kursie wydawane są bezpośrednio po jego zakończeniu.

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przyjmowania zgłoszeń na kurs oraz, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przygotowania kursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami).

 

...............................................................................................

(data, podpis)

 

]]>
„POMORSCY ZAWODOWCY” 09.01.2012 http://gniewino.pl/kursy_i_szkolenia/wiecej/473.html  

Projekt POMORSCY ZAWODOWCY" jest projektem, w ramach którego przeprowadzone zostaną BEZPŁATNE kusy zawodowe z zakresu:

 • SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG (135) Z ELEMENTAMI RYSUNKU TECHNICZNEGO (istnieje także możliwość odnowienia uprawnień)

 

Projekt „POMORSKI MULTIPLIKATOR KWALIFIKACJI" jest projektem, w ramach którego przeprowadzone zostaną BEZPŁATNE kusy zawodowe z zakresu:

•             OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH,

•             OPERATOR ŻURAWI SAMOJEZDNYCH,

•             OPERATOR SUWNIC STEROWANYCH Z POZIOMU ROBOCZEGO,

•             OPERATOR DŹWIGÓW BUDOWLANYCH,

•             OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH,

•             OPERATOR WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK

(egzamin końcowy przeprowadzony jest pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające zdobyte uprawnienia)

 

Szkolenia odbywają się w pobliżu zakładu pracy / miejscowości zamieszkania Uczestnika

 

Oba projekty skierowane są pracujących osób dorosłych, które z własnej inicjatywy uczestniczą w kursach poza godzinami pracy, w 100% posiadających miejsce zamieszania (w rozumieniu KC) na terenie woj. pomorskiego, na obszarach słabych strukturalnie, o wykształceniu co najwyżej średnim.

 

W przypadku osób +45, wszystkie one zostaną dodatkowo objęte wsparciem w postaci coachingu.

 

Finasowanie projektów: Oba projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII - Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie - 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Szczegółowe informacje:

Biuro Projektów:

ul. Hutnicza 53 D/202, 81-061 Gdynia

tel./fax: (58) 783 37 44,

 

na stronach internetowych projektów:

www.pomorscyzawodowcy.org.pl

www.pomorskiekwalifikacje.org.pl

]]>
Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” zaprasza na szkolenie 15.11.2011 http://gniewino.pl/kursy_i_szkolenia/wiecej/438.html  

Szkolenie prowadzone będzie przez ekspertów PO RYBY w formie  wykładu  połączonego z prezentacją  multimedialną. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Przypominamy, że do 5 grudnia trwa nabór wniosków. Zapraszamy do biura LGR w Gniewinie i do stacjonarnych punktów informacyjnych w Lęborku i w Łebie. Służymy bezpłatnym doradztwem.

Dane kontaktowe:

Biuro LGR w Gniewinie

ul. Pomorska 67, tel. 58 736 11 25

e-mail: biuro@pradolinaleby.pl

Stacjonarne Punkty Informacyjne:

Lębork, ul. Korczaka 8 (baszta NOT), tel. 59 333 01 72, e-mail: lebork@pradolinaleby.pl

Łeba, ul. 11 Listopada 5a (Biblioteka Miejska), tel. 59 333 06 37, e-mail: leba@pradolinaleby.pl

www.pradolinaleby.pl

 

Agenda

szkolenia z zakresu

skutecznego pozyskiwania środków poprzez Lokalną Grupę Rybacką

„Pradolina Łeby"

Termin: 22 listopad 2011 r.

Miejsce: Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu , ul. Sportowa 1 , 84-250 Gniewino

Program szkolenia:

08:50 - 09:00

przybycie, rejestracja i przywitanie uczestników szkolenia

09:00 - 10:30

omówienie: szczegółowych warunków otrzymania wsparcia, trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013, kosztów kwalifikowalnych dla danego środka, harmonogramu ogłaszania konkursów, lokalnych kryteriów wyboru projektów

10:30 - 10:45

przerwa

10:45 - 11:45    

proces przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, tj.: wniosek o dofinansowanie; załączniki, które dołącza się do wniosku; biznesplan

 

11:45 - 12:00

dyskusja, podsumowanie i zakończenie szkolenia

]]>
Bezpłatne szkolenia w ramach I edycji projektu eAkademia KIG 20.10.2011 http://gniewino.pl/kursy_i_szkolenia/wiecej/427.html SZKOLENIA REALIZOWANE SĄ W 3 KATEGORIACH TEMATYCZNYCH:

- ICT- stacjonarne

- Interpersonalne - on-line

- Informatyczne - on-line

Każdy Uczestnik wybiera tylko jedną  kategorię.

 

Szkolenia ICT: BEZ WZGLĘDU NA WIEK!

Zajęcia odbywają się w godz. 9.00- 16.00 w Sopocie na ul. Tatrzańskiej 19. Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz obiad dwudaniowy.

Każdy uczestnik bierze udział w dwóch szkoleniach stacjonarnych z obsługi programów ICT.

 

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Temat

2011-11-19

2011-11-19

Microsoft Excel 2007 - podstawowy

2011-11-20

2011-11-20

Microsoft Excel 2007 - zaawansowany

 

Szkolenia Interpersonalne: TYLKO OSOBY 45+

Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem programu Microsoft Lync 2010(E-learning, technika synchroniczna).

Pomiędzy sesjami Uczestnicy mogą korzystać z interaktywnych, elektronicznych materiałów uzupełniających pod nadzorem eksperta wspierającego i nadzorującego proces edukacyjny.

Szkolenia prowadzone są przez Internet w dni powszednie w godzinach 18:00-20:00.

 

W ramach kategorii SZKOLENIA INTERPERSONALNE należy wybrać 1 z 2  poniższych tematów.

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Temat

2011-11-15

2011-10-27

2011-11-17

2011-10-27

Autoprezentacja i prowadzenie efektywnych spotkań-3x2h +

Zarządzanie czasem 2h

2011-11-15

2011-10-27

2011-11-17

2011-10-27

Efektywne kierowanie - 3x2h +

Zarządzanie czasem 2h

 

Szkolenia Informatyczne: BEZ WZGLĘDU NA WIEK!

Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem programu Microsoft Lync 2010(E-learning, technika synchroniczna).

Pomiędzy sesjami Uczestnicy mogą korzystać z interaktywnych, elektronicznych materiałów uzupełniających pod nadzorem eksperta wspierającego i nadzorującego proces edukacyjny.

Szkolenia prowadzone są przez Internet w dni powszednie w godzinach 18:00-20:00.

 

DATA SZKOLENIA

(KAŻDY TEMAT-2 H)

 

TEMAT

 

PAKIET SQL 2005

2011-11-08

Podstawy projektowania i wdrażania baz danych serwera Microsoft SQL Server 2005

2011-11-09

Projektowanie infrastruktury serwera Microsoft SQL 2005

2011-11-15

Projektowanie zabezpieczeń dla MS SQL Server 2005

2011-11-16

Wdrażanie bazy danych i podstawowych obiektów programowalnych w Microsoft SQL Serwer 2005

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach bardzo proszę o informację zwrotną w celu przesłania dokumentów zgłoszeniowych.

e-mail: joanna.czeladka@combidata.pl

tel. kontaktowy 058 522 28 42

]]>
Spotkanie informacyjno-animacyjne dotyczące możliwości pozyskania funduszy i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 06.09.2011 http://gniewino.pl/kursy_i_szkolenia/wiecej/390.html Celem spotkania jest zapoznanie wszystkich potencjalnych projektodawców z możliwościami i zasadami tworzenia i realizacji projektów oraz tworzenia partnerstw, zarówno partnerstw projektowych, jak i takich, które będą działały na rzecz rozwoju danego obszaru.

We wrześniu br. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosi następujące konkursy:

1. Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

2. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

3. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

Wszystkie w/w konkursy dotyczą projektów realizowanych na obszarach wiejskich, których wartość wynosi 50 tyś. PLN.

Spotkanie kierowane jest do wszystkich instytucji zainteresowanych tworzeniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz działalnością na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Na spotkanie szczególnie pragniemy zaprosić organizacje pozarządowe, gminne ośrodki kultury, gminne ośrodki pomocy społecznej, szkoły wiejskie, sołtysów, koła gospodyń wiejskich oraz wszystkie instytucje działające na rzecz obszarów wiejskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoba do kontaktu:

Ksenia Aleksandrowicz

tel. 59 847 55 99

e-mail info_słupsk@roEFS.pl

]]>