Sprzedaż i dzierżawa gruntów i lokali - RSS http://gniewino.pl kanał rss z aktualnymi wiadomościami ze strony gniewino.pl Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Najemcy: 04.01.2021 http://gniewino.pl/sprzedaz_i_dzierzawa_gruntow_/wiecej/3120.html  

 

           Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz Najemcy:

 

·         Lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 18 w miejscowości Słuszewo o powierzchni użytkowej 41,00 m2, wraz z udziałem 134/1000 części działki nr 119/8 o powierzchni 1.827 m2 w obrębie geodezyjnym Słuszewo, objętej księgą wieczystą GD1W/00039953/4 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

 

Budynek mieszkalny nr 18 w miejscowości Słuszewo jest budynkiem piętrowym z poddaszem użytkowym, w części podpiwniczonym, wybudowanym w technologii tradycyjnej przed 1939 r.

Program użytkowy lokalu nr 6:  dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,89 m2 oraz strych o pow. 9,50 m2.  

 

Działka nr 119/8 w obrębie geodezyjnym Słuszewo zlkokalizowana jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Wartość przedmiotowej nieruchomości – 42.800,00 zł

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości zawierające oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, od dnia 04-01-2021 r. do dnia 24-01-2021 r.

 

Informacja dotycząca przeznaczenia do zbycia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gniewinie ul. Pomorska 8, umieszczenie w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, na stronie internetowej www.gniewino.pl, a także umieszczenie w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl

                                                                                 

]]>
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: 04.01.2021 http://gniewino.pl/sprzedaz_i_dzierzawa_gruntow_/wiecej/3119.html  

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony – niżej  wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino:

 

·         części działki nr 105/12 o powierzchni do 20,0 m2 położonej w obrębie Kostkowo, objętej księgą wieczystą Nr GD1W/00043893/6 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

 

Działka nr 105/12 w obrębie geodezyjnym Kostkowo położona jest na obszarze, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej, letniskowej i usługowej.

 

Czynsz dzierżawny: 40,00 zł netto za 1m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 25,00 zł.

Cel dzierżawy – umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej – sieci elektroenergetycznej średniego napięcia.

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 04-01-2021r. do dnia 24-01-2021 r.

 

Informacja dotycząca przeznaczenia do wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino przy ul. Pomorskiej 8, umieszczenie jej w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, stronie internetowej www.gniewino.pl, a także w serwisie internetowym wpisanym do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

 

 

]]>
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: 04.01.2021 http://gniewino.pl/sprzedaz_i_dzierzawa_gruntow_/wiecej/3118.html  

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony – niżej  wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino:

 

·         części działki nr 14 o powierzchni do 300,0 m2 położonej w obrębie Kostkowo, objętej księgą wieczystą Nr GD1W/00018328/1 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

 

Działka nr 14 w obrębie geodezyjnym Kostkowo położona jest na obszarze, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – stanowi tereny dróg dojazdowych, użytkowana jest jako droga wewnętrzna (fragment ulicy Klonowej w Kostkowie).

 

Czynsz dzierżawny: 40,00 zł netto za 1m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 25,00 zł.

Cel dzierżawy – umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej – sieci elektroenergetycznej średniego napięcia.

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 04-01-2021r. do dnia 24-01-2021 r.

 

Informacja dotycząca przeznaczenia do wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino przy ul. Pomorskiej 8, umieszczenie jej w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, stronie internetowej www.gniewino.pl, a także w serwisie internetowym wpisanym do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

 

 

]]>
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: 04.01.2021 http://gniewino.pl/sprzedaz_i_dzierzawa_gruntow_/wiecej/3117.html  

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony – niżej  wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino:

 

·         części działki nr 66/55 o powierzchni do 10,0 m2 położonej w obrębie Salinko, objętej księgą wieczystą Nr GD1W/00043200/2 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

 

Działka nr 66/55 w obrębie geodezyjnym Salinko położona jest na obszarze, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – stanowi drogę wewnętrzną.

 

Czynsz dzierżawny: 40,00 zł netto za 1m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 25,00 zł.

Cel dzierżawy – umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej – przyłącza kanalizacyjnego, wodociągowego, energetycznego.

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 04-01-2021r. do dnia 24-01-2021 r.

 

Informacja dotycząca przeznaczenia do wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino przy ul. Pomorskiej 8, umieszczenie jej w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, stronie internetowej www.gniewino.pl, a także w serwisie internetowym wpisanym do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

 

 

]]>
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony: 04.01.2021 http://gniewino.pl/sprzedaz_i_dzierzawa_gruntow_/wiecej/3116.html  

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony – niżej  wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino:

 

·         części działki nr 104/2 o powierzchni do 150,0 m2 położonej w obrębie Tadzino, objętej księgą wieczystą Nr GD1W/00026997/0 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

 

Działka nr 104/2 w obrębie geodezyjnym Tadzino położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, faktycznie stanowi drogę wewnętrzną.

 

Czynsz dzierżawny: 40,00 zł netto za 1m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 25,00 zł.

Cel dzierżawy – umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej – sieci elektroenergetycznej średniego napięcia.

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 04-01-2021r. do dnia 24-01-2021 r.

 

Informacja dotycząca przeznaczenia do wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino przy ul. Pomorskiej 8, umieszczenie jej w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, stronie internetowej www.gniewino.pl, a także w serwisie internetowym wpisanym do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

 

 

]]>