Środowisko - RSS http://gniewino.pl kanał rss z aktualnymi wiadomościami ze strony gniewino.pl ZIELONE CZEKI EKOLOGICZNE 2019 04.07.2019 http://gniewino.pl/srodowisko/wiecej/2894.html W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie prac polegających na:

 

· Usunięciu odpadów składowanych zawierających azbest,

· Wymianie pokryć dachowych zawierających azbest wraz z jego utylizacją,

· Termoizolacji pokryć dachowych, stropów, poddasza

· Termoizolacji elewacji

 

Nabór wniosków rozpocznie się 05 lipca 2019r. i trwać będzie do 22 lipca 2019r.
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Gniewino (ul. Pomorska 8).

Więcej szczegółów na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Gniewino
w Referacie Rozwoju Gminy, Infrastruktury i Środowiska (ul. Pomorska 20/4 Gniewino)
pod numerem telefonu  58 670 66 24.

 

 

Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 maja 2019r.

Wniosek

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach

 

* Do wniosku o przyznanie dofinansowania należy dołączyć akt notarialny oraz w przypadku zadania polegającego na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest potwierdzenie złożenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie Zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych.

 

 

 

 

 

 

 

]]>
Zagrożenie ASF (afrykańskim pomorem świń) 17.05.2019 http://gniewino.pl/srodowisko/wiecej/2855.html

]]>
Zagrożenie ASF (afrykańskim pomorem świń) dla powiatu wejherowskiego 20.03.2019 http://gniewino.pl/srodowisko/wiecej/2816.html  

Inspekcja Weterynaryjna przypomina także o niepozostawianiu jedzenia w miejscach dostępnych dla dzikich zwierząt, zwłaszcza na przydrożnych parkingach, w Miejscach Obsługi Podróżnych - tzw. MOP, w pobliżu lokali gastronomicznych i innych punktach postoju.

Więcej informacji na temat zagrożenia afrykańskim pomorem świń, a także zasady postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika można uzyskać m. in. na stronie internetowej  Głównego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku. Poniżej link do artykułów:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

 

 

]]>
MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA !!! 19.03.2019 http://gniewino.pl/srodowisko/wiecej/2813.html  

Sensory te mierzą w czasie rzeczywistym takie parametry jak:

 • współczynnik pyłu zawieszonego PM10 [µg/m3]
 • współczynnik pyłu zawieszonego PM2,5 [µg/m3]
 • współczynnik pyłu zawieszonego PM1 [µg/m3]
 • temperaturę [°C]
 • wilgotność powietrza [%]
 • ciśnienie [hPa]

 

Na stronie www.gniewino.pl w zakładce Pomiar jakości powietrza można śledzić zmiany jakości powietrza w danej lokalizacji.

 

 

 

 

Co to jest współczynnik pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5?

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 mikrogramów. Jest szkodliwy z uwagi na zawartość takich elementów jak benzopireny, furany, dioksyny - jednym słowem, rakotwórcze metale ciężkie. Norma średniego, dobowego stężenia tego pyłu wynosi według WHO 50 mikrogramów na metr sześcienny, a roczna 20 mikrogramów na metr sześcienny. Warto jednak wiedzieć, że informację o przekroczonych normach ogłasza się, gdy dobowe stężenie PM10 wyniesie 200 mikrogramów na metr sześcienny - widać więc doskonale jak często wszyscy myślimy, że powietrze jest w porządku, podczas gdy jest ono bardzo zanieczyszczone, jednak nie został jeszcze osiągnięty poziom alarmowy.

PM10 to pył zawieszony, który przede wszystkim wpływa negatywnie na układ oddechowy. To właśnie on odpowiada za ataki kaszlu, świszczący oddech, pogorszenie się stanu osób z astmą czy za ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli. W sposób pośredni PM10 wpływa również negatywnie na resztę organizmu, między innymi zwiększając ryzyko zawału serca oraz wystąpienia udaru mózgu. Benzopiren jest również silnie rakotwórczy. Jak zatem widać, aerozole atmosferyczne tego typu są bardzo szkodliwe dla człowieka.

PM2.5 to aerozole atmosferyczne, których średnica nie jest większa niż 2.5 mikrometra. Tego rodzaju pył zawieszony jest uznawany za najgroźniejszy dla zdrowia człowieka. Wszystko dlatego, że pył jest bardzo drobny, a w takiej postaci może się przedostać bezpośrednio do krwiobiegu. To właśnie ten rodzaj pyłu zawieszonego jest odpowiedzialny za:

 • nasilenie astmy
 • osłabienie czynności płuc
 • nowotwory płuc, gardła i krtani
 • zaburzenia rytmu serca
 • zapalenie naczyń krwionośnych

 

Co to jest SMOG?

 

Smog - zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami. Etymologia pojęcia „smog" wskazuje na połączenie słów smoke (dym) i fog(mgła). Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone.

 

 

Jak walczyć ze smogiem?

 

Jednym z głównych „producentów" smogu nie są wbrew pozorom fabryki, a gospodarstwa domowe, w których korzysta się z przestarzałych instalacji grzewczych oraz pali w piecu węglem lub, co gorsza, śmieciami. Takie działanie powoduje emitowanie do atmosfery pyłu zawieszonego (PM10, PM2,5) i benzo(a)pirenu. To właśnie w okresie grzewczym powietrze jest najbardziej zanieczyszczone. Warto więc zacząć od siebie i dać dobry przykład sąsiadom, wymieniając piece czy kotły węglowe na bardziej ekologiczne źródła ciepła m.in. na kotły gazowe, olejowe, elektryczne, czy podłączenie do sieci ciepłowniczej.

 

W przeciętnym gospodarstwie domowym „produkowane" jest dziennie około 10 litrów wilgoci. To tak, jakby wylać na podłogę duże wiadro wody. Zbyt wysoki poziom wilgoci sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, często powodujących alergie. Zła jakość powietrza może być przyczyną dolegliwości określanych jako „syndrom chorego budynku". W wyniku długotrwałego przebywania w zawilgoconym pomieszczeniu pojawiają się takie objawy, jak ból i zawroty głowy, omdlenia, uczucie duszności, mdłości, przemęczenie, podrażnienia błon śluzowych, nosa, gardła i śluzówek oczu, dlatego ważne jest, żeby system wentylacyjny był sprawny.

 

„Czyste powietrze"

Informujemy również, że dzięki rządowemu programowi Czyste Powietrze właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany m.in. źródła ciepła, termoizolacji budynku, wymiany stolarki okiennej, drzwi wejściowych oraz garażowych itd.

Szczegółowy regulamin programu dostępny jest na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakładce „Czyste Powietrze".

 

 

 

Więcej informacji na temat programu „Czyste Powietrze" można uzyskać na stronie internetowej https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon, pod nr telefonu WFOŚiGW (58) 743 18 20 lub (58) 743 18 21 lub w Referacie Rozwoju Gminy, Infrastruktury i Środowiska Urzędu Gminy Gniewino (ul. Pomorska 20/4), nr tel. 58 670 66 24.

]]>
Wycinka drzew - druki 07.02.2019 http://gniewino.pl/srodowisko/wiecej/2790.html ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW, KRZEWÓW - druk w formacie pdf

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW, KRZEWÓW - druk w formacie doc


WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIAZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA - plik w formacie pdf

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIAZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA - plik w formacie doc


WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA  - plik w formacie pdf

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA  - plik w formacie doc

 

 

]]>