Środowisko - RSS http://gniewino.pl kanał rss z aktualnymi wiadomościami ze strony gniewino.pl Program Moja Woda od lipca 02.07.2020 http://gniewino.pl/srodowisko/wiecej/3046.html  

Susza coraz bardziej daje nam się we znaki. Warto mądrze gospodarować wodą, m.in. za pomocą programu Moja Woda  - Mikroinstalacje wodne to prosty sposób na retencję deszczówki. Dzięki nim zaoszczędzonych zostanie milion metrów sześciennych wody rocznie. Stoimy przed jednym z najważniejszych ekologicznych wyzwań w najbliższych latach: brak wody w kranach to niestety perspektywa bardzo realna w Polsce – przekonuje Marcin Osowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.

Dla kogo?

Program skierowany jest do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane obejmują zakup, montaż, budowę i uruchomienie następujących instalacji:

- przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;

- instalacji rozsączającej, zbiornika retencyjnego nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;

- elementów do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Dofinansowanie

W ramach programu można otrzymać do 5 000 zł dotacji, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które zostały poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Ogólnopolski budżet programu

Do rozdysponowania w 16 województwach jest 100 mln zł. Środki zostaną wykorzystane 
w latach 2020 – 2024.

Składanie wniosków

Program Moja Woda ogłoszony został przez Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku prowadzić będzie nabór wniosków w trybie ciągłym. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 lipca 2020 r.

Kontakt z pracownikami WFOŚiGW w Gdańsku

mojawoda@wfos.gdansk.pl

 

źródło: https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/program-moja-woda-od-lipca

 

]]>
Gmina Gniewino mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.: 20.05.2020 http://gniewino.pl/srodowisko/wiecej/3025.html W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: "Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gniewino, dotycząca osób fizycznych i prawnych”, wykonane zostaną: 

 • pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności
 • warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego

·   mieszkańcy Gminy Gniewino poinformowani zostaną o przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych m.in. poprzez:

o   informację na stronie internetowej urzędu

o   informację przekazaną na spotkaniach z mieszkańcami

 

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

Informujemy, że w najbliższych tygodniach prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AM Trans Progres sp. z o.o., ze Złotnik. W razie potrzeby prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy pod nr tel. 061/656 97 37.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury. 

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.

]]>
Zielone Czeki Ekologiczne 2020 14.02.2020 http://gniewino.pl/srodowisko/wiecej/2982.html  

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie prac polegających na:

 

· Usunięciu odpadów składowanych zawierających azbest,

· Wymianie pokryć dachowych zawierających azbest wraz z jego utylizacją,

· Termoizolacji pokryć dachowych, stropów, poddasza

· Termoizolacji elewacji

Nabór wniosków rozpocznie się 17 lutego 2020r. i trwać będzie do 13 marca 2020r.
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Gniewino (ul. Pomorska 8).

Więcej szczegółów na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Gniewino
w Referacie Rozwoju Gminy i Środowiska (ul. Pomorska 20/4 Gniewino) lub
pod numerem telefonu  58 670 66 10.

 

 

Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 maja 2019r.

Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Gniewino z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewino w ramach projektu ZIELONE CZEKI EKOLOGICZNE oraz określenia terminu naboru wniosków

Wniosek

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach


* Do wniosku o przyznanie dofinansowania należy dołączyć akt notarialny oraz
w przypadku zadania polegającego na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest potwierdzenie złożenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie Zgłoszenia
o rozpoczęciu robót budowlanych.

 

 

 

 

 

 

 

]]>
Zagrożenie wirusem ptasiej grypy. 13.02.2020 http://gniewino.pl/srodowisko/wiecej/2980.html
 • Zagrożenie wirusem ptasiej grypy – komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie
 •  

  1. Informacje dla hodowców drobiu i zasady bioasekuracji
  ]]>
  ZIELONE CZEKI EKOLOGICZNE 2019 04.07.2019 http://gniewino.pl/srodowisko/wiecej/2894.html W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie prac polegających na:

   

  · Usunięciu odpadów składowanych zawierających azbest,

  · Wymianie pokryć dachowych zawierających azbest wraz z jego utylizacją,

  · Termoizolacji pokryć dachowych, stropów, poddasza

  · Termoizolacji elewacji

   

  Nabór wniosków rozpocznie się 05 lipca 2019r. i trwać będzie do 22 lipca 2019r.
  Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Gniewino (ul. Pomorska 8).

  Więcej szczegółów na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Gniewino
  w Referacie Rozwoju Gminy, Infrastruktury i Środowiska (ul. Pomorska 20/4 Gniewino)
  pod numerem telefonu  58 670 66 24.

   

   

  Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Gniewino z dnia 31 maja 2019r.

  Wniosek

  Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

  Oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach

   

  * Do wniosku o przyznanie dofinansowania należy dołączyć akt notarialny oraz w przypadku zadania polegającego na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest potwierdzenie złożenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie Zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych.

   

   

   

   

   

   

   

  ]]>