Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja
bip

Urząd Gminy Gniewino

ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

Telefon: 58 676 76 77

Fax: 58 676 72 26

PL
PL EN DE
Gmina Gniewino

Gmina Gniewino

dobre miejsce

Bezpieczna Gmina

Straż Gminna

 

Obowiązki:

 

 • przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronnie i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych
 • poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej
 • podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia

 

Strażnik w czasie wykonywania swoich obowiązków ma prawo:

 

 • udzielania pouczeń,
 • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 • ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego niezwłocznego doprowadzenia do Policji,
 • usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym.

 

Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających przez niego zadań takie jak:

 

 • siła fizyczna, kajdanki, pałki obronne, psy obronne, paralizatory elektryczne, broń gazowa i ręczne miotacze gazu.

 

Strażą kieruje Komendant powołany i odwołany przez Wójta Gminy po zasięgnięciu opinii właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Przełożonym Komendanta Straży jest Wójt. W czasie trwania stosunku pracy strażnik może być członkiem partii politycznej. Przed przystąpieniem do pracy strażnik składa ślubowanie o następującej treści: ,,Ślubuję uroczyście służyć Państwu, wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby". Ślubowanie może być złożone z dodatkiem słów: "Tak mi dopomóż Bóg`.

 

Straż posiada upoważnienie Wójta Gminy do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego określonych w :

 

 • art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
 • art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3.04. 1993 - Prawo o miarach;
 • art. 12 ust. 1 dekretu z dnia 2.08.1951 - o targach i targowiskach;
 • art. 54, art. 55, art.63 a § 1, art. 64, art. 75 § 1, art.77 - 79. art. 80 § 1 pkt. 1 i 5, art. 8 art. 82 § 1, art. 84, art. 85, art. art. 88-91, art. 92 § 1, art. 97 i 98, art. 99 §1 art. 101 i 102, art. 111 § 2, art. 112 i 113, art. 117, art. 141, art. 144 § 1 i 2 i art.145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r - Kodeks wykroczeń.

 

Przepisach rozporządzeń porządkowych wydanych na podstawie art.22 ust.1 ustawy z dnia 22.03.1990 o terenowych organach administracji ogólnej;

Przepisach porządkowych wydanych przez Radę Gminy lub Wójta Gminy.

 

 

 

 

 

Pogoda na dziś

Temp.:   °C
Ciśnienie:   hPa
Wiatr:   m/s

 

 

 

 

Fotogaleria Gminy Gniewino

 

Idź do galerii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008-2015 Gmina Gniewino. Projekt i realizacja: Seenet

Cookies  |  Mapa serwisu  |  Kontakt

UWAGA! Ten serwis uzywa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przegladarki oznacza zgode na to)
Zamknij Wiecej informacji