Przejdź do treści A- A+ Reset Wersja tekstowa Wysoki kontrast Pełna wersja
bip

Urząd Gminy Gniewino

ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

Telefon: 58 676 76 77

Fax: 58 676 72 26

PL
PL EN DE
Gmina Gniewino

Gmina Gniewino

dobre miejsce

Programy Europejskie

Zrealizowane projekty

[08-10-2012] Efektywne wykorzystanie potencjału obszaru i zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej poprzez uzbrojenie terenów pod inwestycje gospoda

 

W ramach projektu zostanie uzbrojony 1 teren położony w miejscowości Czymanowo. Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje gospodarcze. Przeznaczenie terenu i plany wykorzystania powstałej infrastruktury są zgodne z MPZP gminy, który zaleca prowadzenie działalności usługowej związanej z obsługą ruchu turystycznego.

 

Cały teren objęty wnioskiem obejmuje obszar 18 ha. W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja techniczna, roboty bud.- mont., studium wykonalności, działania inf. - promocyjne, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem. W zakres projektu wchodzi wykonanie następujących prac:

 • budowa dróg i parkingu - nawierzchnie z kostki betonowej i brukowca w tym wjazd z drogi powiatowej o łącznej powierzchni 9919,50 m2
 • budowa wodociągu O40 - 90mb;
 • budowa wodociągu O63 - 110mb;
 • budowa wodociągu O110 - 842mb;
 • budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody 1 kpl;
 • budowa kanalizacji sanitarnej O160 - 116 mb,
 • budowa kanalizacji sanitarnej O200 - 793 mb,
 • budowa kanalizacji deszczowej O200-149mb;
 • budowa kanalizacji deszczowej O300-503mb;
 • budowa kanalizacji deszczowej O400-174mb;
 • budowa kanalizacji deszczowej O500-17mb;
 • separator;
 • pole rozsączające - 980 szt. skrzynek rozsączających 0,6x1,2x0,3
 • budowa kabli energetycznych YAKY 4x240 - 1830 mb;
 • oświetlenie - kabel YAKY 4x35 - 926 mb;
 • oświetlenie - kabel YAKY 4x50 - 10 mb;
 • słupy oświetleniowe - 27;
 • prefabrykowana stacja transformatorowa (dostawa, montaż, podłączenie) - 1;

 

Przyłącza wodociągowe - kanalizacyjne  będą znajdowały się na terenie należącym do Gminy.

Analiza wariantów została wykonana przy uwzględnieniu alternatywnych rozwiązań techno. i wariancie

organizacyjnym. Analizę opcji wykonano poprzez umieszczenie opisu technologii oraz określenie wad i zalet każdego rozwiązania. Syntezę dokonano metodą analizy wielokryterialnej, do której wzięto pod uwagę kryteria przy jednoczesnym określeniu ważności danego wskaźnika od 1 niska-6 bardzo wysoka: funkcjonalność zastosowanych technologii, zaangażowanie środków finansowych, systemy chroniące środowisko, osiągnięcie zakładanych celów. Z uwagi na fakt, że niektóre efekty realizacji projektu są trudne do skwantyfikowania przyporządkowano im wagi, przedstawiające  ich znaczenie w procesie wyceny. Do analizy wielokryterialnej wykorzystano warianty technologiczne, ponieważ alternatywna lokalizacja projektu jest nierealna w realizacji.

Charakterystyka wariantów wskazuje, że najlepszym z punktu widzenia finansowego i funkcjonalnego jest wariant 4 (projektowy). Dokonana analiza potwierdza, że wykorzystane materiały będą charakteryzowały się wysoką funkcjonalnością. Jeżeli chodzi o kryterium spełnienia celów to każdy wariant mógłby osiągnąć zakładane efekty, ponieważ wiąże się z kompleksowym uzbrojeniem terenów, które stanowi główne działanie zmierzające osiągnięcia rezultatów inwestycji. Realizacja projektu w wariancie 4 jest najbardziej efektywna z punktu widzenia wskaźnika koszt/efekt. Preferowane do wykorzystania technologie: planuje się, że wodociąg o średnicy od 110 do 160 mm wykonany będzie z  rur PE, kanalizacja sanitarna wykonana zostanie z rur o średnicy 200 mm z PVC, kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur o średnicy 200 do 500 mm z zastosowaniem urządzeń podczyszczających ścieki, sieci energetyczne zgodnie z wymaganiami wynikającymi

z obliczeń potrzeb mocy dla przyszłych obiektów, kontenerowa stacja transformatorowa o mocy 630 kV, drogi wewnętrzne będą wykonane z kostki. Do realizacji inwestycji zostaną wykorzystane nowoczesne technologie gwarantujące trwałość technologiczną i zmniejszające zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zastosowane technologie będą promowały na polskim rynku optymalne i sprawdzone rozwiązania.

 

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji Projektu: 2011-06-30

Planowany termin finansowego zakończenia Projektu: 2011-08-22

 

Wartość projektu: 2 917 427.73

Dofinansowanie EFRR - 2 479 813.57

Środki Własne - 437 614.16

 

 

ulotka informacyjna - plik w formacie pdf

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

8. Lokalna infrastruktura podstawowa

8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy

 

 

 

 

 

Galeria

 

 

 

 

 

Pogoda na dziś

Temp.:   °C
Ciśnienie:   hPa
Wiatr:   m/s

 

 

 

 

Fotogaleria Gminy Gniewino

 

Idź do galerii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008-2015 Gmina Gniewino. Projekt i realizacja: Seenet

Cookies  |  Mapa serwisu  |  Kontakt

UWAGA! Ten serwis uzywa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przegladarki oznacza zgode na to)
Zamknij Wiecej informacji