Logo Gminy Gniewino

Загальна інформація - Informacje Ogólne

Aдреса:

 1. Zespół Kształcenia i Wychowania w Gniewinie повна назва школи

ul. Szkolna 1, 84-250 Gniewino  адреса

tel. 58 670 66 36, e-mail: sekretariat@gniewinoszkola.pl телефон i  електронна пошта

strona szkoły: https://szkolawgniewinie.com.plвеб-сайт школи


2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie центр соціального забезпечення в Ґневіні

ul. Pomorska 40/1, 84-250 Gniewino    адреса

dożywianie dzieci w szkole          безкоштовне  харчування дiтей у школi


3. Przychodnia w Gniewinie      полiклiнiка в  Ґневіні

ul. Pomorska 40, 84-250 Gniewino   адреса

tel. +48 535 523 081     телефон

lekarz, pielęgniarka     лiкар, медсестра


4. Urząd Gminy Gniewino    муніципальний офіс в Ґневіні

ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino  адреса

tel. 58 670 66 19    телефон

zameldowanie, numer PESEL     прописка, номер PESEL


5. Komisariat Policji w Gniewinie   поліцейський відділок в Ґневіні

ul. Nowa 2/11, 84-250 Gniewino        адреса

tel. 47 742 98 70 lub telefon alarmowy 112      телефон / служба екстреної допомоги