Logo Gminy Gniewino

Освіта - Edukacja

Що робити, щоб записати дитину до школи в Гневіно?

 

 Зібрати документи про попередню освіту дитини (довідки тощо). Якщо у вас їх немає – напишіть заяву про загальну кількість закінчених років навчання із зазначенням закладу, в якому навчалася дитина.ü

 У Гневіно є дві школи, кваліфікація залежить від місця проживання.Ø

 Колектив школи та дитячого садка м. Костково, Костково, вул. Отець Галас 1.84-251 Гнєвін читає:Ø

1. Початкова школа самоврядування о. Станіслава Галаса в Косткові, Костково вул. Отець Галас 1.84-251 Гнєвіно;

2. Самоврядний дитячий садок у Косткове-Косткове вул. Отець Галас 1.84-251 Гнєвіно;

3. Дитячий садок Пункт у Рибному вул. Pałacowa 1, 84-251 Gniewino

 Комплекс школи та дитячого садка в м. Гневіно, м. Гневино, вул. Szkolna 1.84-250 Gniewin включає:Ø

1) Початкова школа місцевого самоврядування Габріеля Нарутовича в м. Гневіно, м. Гневіно, вул. Школьна 1, 84-250 Гневіно;

2) Дошкільний заклад у м. Гневіно, вул. Szkolna 1.84-250 Gniewino, що охоплює міста Бихово, Чиманово, Гневінко, Гневіно, Мєжино, Надоле, Перліно, Опаліно, Стшебєлінко, Толіщек.

 Зв’язатися з обраною школою та подати заяву про вступ до школи Рішення про вступ приймає керівник закладу. Шаблони заявки наведені нижче.Ø

 Початкова школа, де ви живете, має прийняти вашу дитину. Решта початкових і середніх шкіл приймають дітей до тих пір, поки у них є вільні місця.Ø

 Якщо у вибраному навчальному закладі у певному класі немає місць, зверніться до Управління ґміни Гнєвіно та запитайте школу, де ваша дитина зможе навчатися.Ø

edukacja

 

• Навчання дітей та молоді 7-18 років у державних школах безкоштовне. Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для вступу до школи.

• Для учнів, які недостатньо володіють польською мовою, школа організовує додаткові безкоштовні уроки польської мови. Також школа може створити т. зв підготовчі відділення.

• Іноземні студенти можуть скористатися корекційними заняттями з навчальних предметів.

• Учні та їхні батьки можуть розраховувати на психолого-педагогічну допомогу у зв'язку з наданим міграційним досвідом. в психологами, вихователями та педагогічними терапевтами.


Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Gminie Gniewino?

 

√ Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz - napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.

  • Na terenie Gminy Gniewino znajdują się dwie szkoły, kwalifikacja odbywa się względem miejsca zamieszkania.
  • W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kostkowie, Kostkowo ul. Księdza Galasa 1, 84-251 Gniewino wchodzą:

1.Samorządowa Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Galasa w Kostkowie, Kostkowo ul. Księdza Galasa 1, 84-251 Gniewino;

2.Samorządowe Przedszkole w Kostkowie Kostkowo ul. Księdza Galasa 1, 84-251 Gniewino;

3. Punkt Przedszkolny w Rybnie ul. Pałacowa 1, 84-251 Gniewino Szkoła to obejmuje miejscowości takie jak: Chynowie, Dąbrówka, Dębina, Jęczewo, Kostkowo, Lisewo, Łęczyn Dolny, Mierzynko, Płaczewo, Rybienko, Rybno, Salinko, Salino, Słuszewo, Strzebielinek, Tadzino

  • W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewinie, Gniewino ul. Szkolna 1, 84-250 Gniewino wchodzą:

1) Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Gabriela Narutowicza w Gniewinie, Gniewino ul. Szkolna 1, 84-250 Gniewino;

2) Punkt Przedszkolny w Gniewinie, Gniewino ul. Szkolna 1, 84-250 Gniewino obejmujący miejscowości Bychowo, Czymanowo, Gniewinko, Gniewino, Mierzyno, Nadole, Perlino, Opalino, Strzebielinko, Toliszczek

  • Skontaktuj się z wybraną szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki. Wzory wniosków znajdują się poniżej.
  • Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.
  • Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, skontaktuj się z Urzędem Gminy Gniewino i poproś o wskazanie szkoły, w której Twoje dziecko będzie mogło się uczyć.
edukacja

• Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły.

• Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym, szkoła organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego. Szkoła może także tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze.

• Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.

• Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na pomoc psychologiczno- pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.