Logo

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

Nazwa pliku Data dodania
Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo 2021-05-24
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkancow oraz rejestru Pesel
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkancow oraz rejestru Pesel 2021-05-25
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu 2021-05-25
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu czasowego 2021-05-25
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu stałego 2021-05-25
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego 2021-05-25
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 2021-05-25
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Zgłoszenie wyjazdu za granicę 2021-05-25
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę 2021-05-25
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 2021-05-25
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców 2021-05-25
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 2021-11-08

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa pliku Data dodania
Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu.
Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu. 2021-05-24
Wniosek o wydanie aktu urodzenia.
Wniosek o wydanie aktu urodzenia. 2021-05-24
Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia dla kilku osób
Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia dla kilku osób 2021-05-25
Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa
Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa 2021-05-25

Działalność gospodarcza CEIDG

Nazwa pliku Data dodania
Wniosek o dokonanie wpisu w ewidencji obiektów hotelarskich
Wniosek o dokonanie wpisu w ewidencji obiektów hotelarskich 2021-05-24
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji
Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji 2021-05-25
Wzór pełnomocnictwo jednorazowe CEIDG
Wzór pełnomocnictwo jednorazowe CEIDG 2021-11-15
wniosek na zezwolenie stałe alkohol
wniosek na zezwolenie stałe alkohol 2021-11-15
wniosek na zezwolenie jednorazowe alkohol
wniosek na zezwolenie jednorazowe alkohol 2021-11-15
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach dzialalności polegajacej na dostarczaniu żywności na imprezy zamkniete
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach dzialalności polegajacej na dostarczaniu żywności na imprezy zamkniete 2021-11-15
Oświadczenie o wartości sprzedanych napojów alkoholowych
Oświadczenie o wartości sprzedanych napojów alkoholowych 2021-11-16

Finanse, podatki, odpady

Nazwa pliku Data dodania
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-05-24
Pełnomocnictwo do doręczeń
Pełnomocnictwo do doręczeń 2021-05-25
Pełnomocnictwo szczególne
Pełnomocnictwo szczególne 2021-05-25
Wzó wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej do odbierania odpadów
Wzó wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej do odbierania odpadów 2021-05-25
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji 2021-05-25
Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń 2021-05-25
Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego 2021-05-25
Formularz do ubeigania sie o pomoc de minimis
Formularz do ubeigania sie o pomoc de minimis 2021-05-25
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 2021-05-25
Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy de minimis
Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy de minimis 2021-05-25
Infomracja o nieruchomościach IN-1
Infomracja o nieruchomościach IN-1 2021-05-25
Załącznik do informacji o nieruchomościach ZIN-1
Załącznik do informacji o nieruchomościach ZIN-1 2021-05-25
Załącznik do informacji o nieruchomościach ZIN-2
Załącznik do informacji o nieruchomościach ZIN-2 2021-05-25
Załącznik do informacji o nieruchomościach ZIN-3
Załącznik do informacji o nieruchomościach ZIN-3 2021-05-25
Informacja o gruntach IR-1
Informacja o gruntach IR-1 2021-05-25
Załącznik do informacji o gruntach ZIR-1
Załącznik do informacji o gruntach ZIR-1 2021-05-25
Załącznik do informacji o gruntach ZIR-2
Załącznik do informacji o gruntach ZIR-2 2021-05-25
Informacja o lasach IL-1
Informacja o lasach IL-1 2021-05-25
Załącznik do informacji o lasach ZIL-1
Załącznik do informacji o lasach ZIL-1 2021-05-25
Załącznik do informacji o lasach ZIL-2
Załącznik do informacji o lasach ZIL-2 2021-05-25
Załącznik do informacji o lasach ZIL-3
Załącznik do informacji o lasach ZIL-3 2021-05-25
Deklaracja na podatek od nieruchomości, osoby prawne DN-1
Deklaracja na podatek od nieruchomości, osoby prawne DN-1 2021-05-25
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, osoby prawne ZDN-1
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, osoby prawne ZDN-1 2021-05-25
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, osoby prawne ZDN-2
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, osoby prawne ZDN-2 2021-05-25
Deklaracja na podatek rolny, osoba prawna DR-1
Deklaracja na podatek rolny, osoba prawna DR-1 2021-05-25
Załącznik do deklaracji na podatek rolny, osoba prawna ZDR-1
Załącznik do deklaracji na podatek rolny, osoba prawna ZDR-1 2021-05-25
Załącznik do deklaracji na podatek rolny, osoba prawna ZDR-2
Załącznik do deklaracji na podatek rolny, osoba prawna ZDR-2 2021-05-25
Deklaracja na podatek leśny, osoba prawna DL-1
Deklaracja na podatek leśny, osoba prawna DL-1 2021-05-25
Załącznik do deklaracji na podatek leśny, osoba prawna ZDL-1
Załącznik do deklaracji na podatek leśny, osoba prawna ZDL-1 2021-05-25
Załącznik do deklaracji na podatek leśny, osoba prawna ZDL-2
Załącznik do deklaracji na podatek leśny, osoba prawna ZDL-2 2021-05-25
Załącznik do informacji o gruntach ZIR-3
Załącznik do informacji o gruntach ZIR-3 2021-08-11

Geodezja, dzierżawa, zagospodarowanie przestrzenne

Nazwa pliku Data dodania
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek o wydanie zaświadczenia 2021-05-24
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu 2021-05-25
Wniosek o wypis i wyrys lub zmiana studium
Wniosek o wypis i wyrys lub zmiana studium 2021-05-25
Wniosek o zajęcie pasa drogowego
Wniosek o zajęcie pasa drogowego 2021-05-25
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 2021-05-25
Wniosek o wydanie decyzji o podziale nieruchomości
Wniosek o wydanie decyzji o podziale nieruchomości 2021-05-25
Wniosek o wydanie opini o podziale nieruchomości
Wniosek o wydanie opini o podziale nieruchomości 2021-05-25
Wniosek dzierżawa drogi inwestor
Wniosek dzierżawa drogi inwestor 2021-05-25
Wniosek dzierżawa drogi wykonawca
Wniosek dzierżawa drogi wykonawca 2021-05-25
Wniosek o wydanie warunków zabudowy
Wniosek o wydanie warunków zabudowy 2021-05-28
Wniosek o nadanie numeru porządkowego
Wniosek o nadanie numeru porządkowego 2021-09-30

Środowisko

Nazwa pliku Data dodania
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa 2021-05-24
Wniosek o usunięcie drzewa
Wniosek o usunięcie drzewa 2021-05-24
Druk wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach
Druk wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach 2021-05-25
Zgłoszenie szkody w pojeździe z ubezpieczenia OC zarządcy dróg
Zgłoszenie szkody w pojeździe z ubezpieczenia OC zarządcy dróg 2021-05-25
Ocena stanu azbestu
Ocena stanu azbestu 2021-05-25
Deklaracja o źródłach ciepła - mieszkalne
Deklaracja o źródłach ciepła - mieszkalne 2021-06-16
Deklaracje o źródłach ciepła - niemieszkalne
Deklaracje o źródłach ciepła - niemieszkalne 2021-06-16
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieruchomości prywatne)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieruchomości prywatne) 2021-06-28
Uchwała Zielone Czeki Ekologiczne
Uchwała Zielone Czeki Ekologiczne 2021-07-06
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 2021-07-06
Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkiem
Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkiem 2021-07-06
Wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach programu „Zielone Czeki Ekologiczne”
Wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach programu „Zielone Czeki Ekologiczne” 2021-07-06

Oświata

Nazwa pliku Data dodania
Wniosek o dowożenie do szkoły dziecka niepełnosprawnego
Wniosek o dowożenie do szkoły dziecka niepełnosprawnego 2021-05-25
Wytyczne do wniosku o dowozenie dziecka niepelnosprawnego
Wytyczne do wniosku o dowozenie dziecka niepelnosprawnego 2021-05-25
Wniosek o dofinansowanie kosztow kształcenia pracownika mlodocianego
Wniosek o dofinansowanie kosztow kształcenia pracownika mlodocianego 2021-05-25
Informacja ogólna dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Informacja ogólna dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2021-05-25
Oświadczenie pracodawcy dla umów zawartych po 1 lipca 20214 r.
Oświadczenie pracodawcy dla umów zawartych po 1 lipca 20214 r. 2021-05-25
zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem 2021-11-10
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2021-11-26
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis 2021-11-26
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI PONIESIONYCH KOSZTÓW
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI PONIESIONYCH KOSZTÓW 2021-11-26

Projekt Polska Cyfrowa

Nazwa pliku Data dodania
Oświadczenie osoba pełnoletnia
Oświadczenie osoba pełnoletnia 2021-10-19
Oświadczenie dla opiekuna
Oświadczenie dla opiekuna 2021-10-19

Wyróżnienia

Polska sieć odnowy i rozwoju wsi Krajowa sieć obszarów wiejskich Świadomie o atomie

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11