Logo Gminy Gniewino
Powróć do: Gospodarka odpadami

Harmonogramy

Harmonogramy wywozu odpadów na rok 2024 – domy jednorodzinne i nieruchomości letniskowe

Godziny odbioru i wywozu odpadów z nieruchomości oraz warunki reklamacji

Odpady wystawiamy w workach lub pojemnikach zgodnie z kolorami obowiązującymi dla danego odpadu, najpóźniej do godziny 7:00 rano przed posesję w dniu wywozu odpadów, w sposób umożliwiający swobodny odbiór. W przypadku dróg prywatnych o ograniczonym dostępie (np. szlaban lub zamykana brama), właściciele nieruchomości udostępniają dojazd do nieruchomości w dniu wywozu lub wystawiają odpady w wyznaczone miejsce.

REKLAMACJE

Wszelkie nieprawidłowości związane z odbiorem odpadów, należy zgłaszać niezwłocznie, a brak odbioru odpadów w terminie 3 dni od dnia ujętego w harmonogramie.

Uwaga! Wykonawcy usługi odbioru odpadów nie wchodzą na prywatne posesje celem odbioru odpadów. Każda nieruchomość musi być oznakowana numerem porządkowym (o ile został nadany).

Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub telefonicznie:

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 20/4

tel. (58) 670 66 14

e-mail: gospodarkaodpadami.ug@gniewino.pl