Logo
Dla mieszkańców Autor: 2021-07-02 11:50:27

ZOSTAŃ RACHMISTRZEM SPISOWYM

DODATKOWY nabór na rachmistrza spisowego

ZOSTAŃ RACHMISTRZEM SPISOWYM

 

Wójt Gminy Gniewino – Gminny Komisarz Spisowy  ogłasza DODATKOWY otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
trwającego  od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.,

według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin składania ofert:  do dnia  21 czerwca 2021 r. godz.15.00

 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  •     mieć ukończone 18 lat,
  •     cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  •     posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  •     posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  •     nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty  osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: gniewino@gniewino.pl  albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).
Kontakt: Gminne Biuro Spisowe w Gniewinie; nr telefonu 58 670 66 11; 534-318-359
Szczegóły na stronie:
http://bip.gniewino.pl/ w Zakładce Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021.

Więcej informacji dotyczących spisu można uzyskać  na stronie https://spis.gov.pl/

 

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11