Logo
Ochrona środowiska Autor: 2021-07-07 16:14:17

Zielone Czeki Ekologiczne 2021

05 lipca 2021 r. Gmina Gniewino rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji ekologicznych pod nazwą „Zielone Czeki Ekologiczne”. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie prac polegających na:

  • Usunięciu odpadów składowanych zawierających azbest,

  • Wymianie pokryć dachowych zawierających azbest wraz z jego utylizacją,

  • Termoizolacji pokryć dachowych, stropów, poddasza

  • Termoizolacji elewacji

Dofinansowaniem w pierwszej kolejności objęte zostaną zadania polegające na utylizacji eternitu oraz wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest.

Zadania polegające na termoizolacji pokryć dachowych lub elewacji uzyskają dofinansowanie tylko w przypadku, gdy środki finansowe przewidziane w budżecie gminy
w ramach dotacji celowej nie zostaną wyczerpane. Wówczas o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność składania wniosków.

Termin naboru wniosków: 

od 05 lipca 2021r. do 16 lipca 2021 r.


Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Gniewino (ul. Pomorska 8).

Więcej szczegółów na temat programu można uzyskać w Urzędzie Gminy Gniewino w Referacie Gospodarki Infrastruktury i Środowiska (ul. Pomorska 20/4 Gniewino) lub pod numerem telefonu  58 670 66 24

Wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach programu Zielone Czeki Ekologiczne - plik

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - plik

Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkiem - plik

Uchwała Zielone Czeki Ekologiczne - plik

* Do wniosku o przyznanie dofinansowania należy dołączyć akt notarialny oraz w przypadku zadania polegającego na wymianie pokrycia dachowego zawierającego azbest potwierdzenie złożenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie Zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych.

 

 

 

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11