Logo
Odpady Autor: 2021-07-20 08:00:06

Co robić z przeterminowanymi lekami?

Co robić z przeterminowanymi lekami i opakowaniami po lekach oraz odpadami niemedycznymi, pochodzącymi z gospodarstw domowych?

Specjalny pojemnik na przeterminowane leki i opakowania po lekach, znajduje się w aptece przy ul. Pomorskiej 19 w Gniewinie. Apteka nie przyjmuje tekturowych opakowań i ulotek po lekach. Odpady te należy oddzielić i wyrzucić do pojemnika  lub worka na papier.

Przeterminowane leki i opakowania po lekach oraz odpady nie będące odpadami medycznymi (np. igły, strzykawki), można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gniewinie ul. Mostowa 1 (przy oczyszczalni ścieków).

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11