Logo
Odpady Autor: 2021-07-20 07:59:52

Opłaty za odpady komunalne

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w Gminie Gniewino

Nieruchomości zamieszkałe

(domy jednorodzinne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie)

 

Gromadzenie odpadów
w sposób selektywny

 

23,00 zł / osoba (opłata miesięczna)

Ulga za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym

2 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość

 

***wymagane jest złożenie nowej deklaracji i posiadanie przydomowego kompostownika

Nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

 

Gromadzenie odpadów
w sposób selektywny

 

181,90 zł (opłata ryczałtowa roczna)

 

Segregacja odpadów jest obowiązkiem ustawowym wszystkich właścicieli nieruchomości, a także turystów i osób przebywających sezonowo na terenie gminy Gniewino.

kontakt w sprawach związanych z opłatami za odpady: tel. 58 670 66 29

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11