Logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Gniewino, dnia 2021-07-20

 

                              Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony – niżej  wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Gniewino:

 

  • część działki nr 304/32 obszaru 0,4620 ha, o pow. do 5,0 m2 położonej w obrębie Nadole, objętej księgą wieczystą Nr GD1W/00122501/0 Sądu Rejonowego w Wejherowie. Nieruchomość położona jest na obszarze, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – stanowi tereny dróg dojazdowych, użytkowana jest jako droga wewnętrzna (ul. Osiedle Na Stoku w Nadolu).
  • część działki nr 205/1 obszaru 0,3418 ha, o pow. do 5,0 m2 położonej w obrębie Salino, objętej księgą wieczystą Nr GD1W/00035895/1 Sądu Rejonowego w Wejherowie. Nieruchomość położona jest na obszarze, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – stanowi tereny dróg dojazdowych, użytkowana jest jako droga wewnętrzna (ul. Przytulna w Salinie).
  • część działki nr 57/34 obszaru 0,1748 ha, o pow. do 5,0 m2 położonej w obrębie Salinko, objętej księgą wieczystą Nr GD1W/00079204/1 Sądu Rejonowego w Wejherowie. Nieruchomość położona jest na obszarze, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – stanowi tereny dróg dojazdowych, użytkowana jest jako droga wewnętrzna (ul. Przytulna w Salinku).
  • część działki nr 38 obszaru 0,1900 ha, o pow. do 5,0 m2 położonej w obrębie Kostkowo, objętej księgą wieczystą Nr GD1W/00018328/1 Sądu Rejonowego w Wejherowie. Nieruchomość położona jest na obszarze, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – stanowi tereny dróg dojazdowych, użytkowana jest jako droga wewnętrzna (ul. Różana w Kostkowie).

 

Czynsz dzierżawny: 40,00zł netto za 1m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 25,00 zł.

Cel dzierżawy – umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej – przyłączy gazowych i wodociągowych.

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 20-07-2021 r. do dnia 09-08-2021 r.

 

Informacja dotycząca przeznaczenia do wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino przy ul. Pomorskiej 8, umieszczenie jej w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, na stronie www.gniewino.pl, a także w serwisie internetowym wpisanym do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

 

 

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11