Logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony – niżej  wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino:

 

  • część działki nr 324/1  w obrębie Gniewino, objętej księgą wieczystą GD1W/00032180/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie, o łącznej powierzchni do 5,0 m2.

 

Powyższa nieruchomość położona jest na obszarze, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, faktycznie użytkowana jest jako droga ogólnodostępna.

 

Czynsz dzierżawny: 40,00 zł netto za 1m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 25,00 zł.

Cel dzierżawy – umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej – przyłącza gazu.

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 07-10-2021 r. do dnia 27-10-2021 r.

 

Informacja dotycząca przeznaczenia do wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino przy ul. Pomorskiej 8, umieszczenie jej na stronie internetowej www.gniewino.pl, w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

 

 

Wyróżnienia

Polska sieć odnowy i rozwoju wsi Krajowa sieć obszarów wiejskich Świadomie o atomie

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11