Logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony – niżej  wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino:

 

  • część działki nr 38/152 o pow. do 20,0 m2 położonej w obrębie Czymanowo, objętej księgą wieczystą Nr GD1W/00044440/3 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

 

Działka nr 38/152 w obrębie geodezyjnym Czymanowo położona jest na obszarze, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny drogi wewnętrznej, użytkowana jest jako droga wewnętrzna.

 

Czynsz dzierżawny: 40,00 zł netto za 1m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 25,00 zł.

Cel dzierżawy – umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej – przyłączy gazowych do działek o nr 38/135, 38/136, 38/147, 41/24.

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 07-10-2021 r. do dnia 27-10-2021 r.

 

Informacja dotycząca przeznaczenia do wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino przy ul. Pomorskiej 8, umieszczenie jej w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, na stronie internetowej www.gniewino.pl, a także w serwisie internetowym wpisanym do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

 

 

Wyróżnienia

Polska sieć odnowy i rozwoju wsi Krajowa sieć obszarów wiejskich Świadomie o atomie

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11