Logo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

                              Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony – niżej  wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Gniewino:

 

  • część działki nr 304/32 obszaru 0,4620 ha, o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Nadole, objętej księgą wieczystą Nr GD1W/00122501/0 Sądu Rejonowego w Wejherowie. Nieruchomość położona jest na obszarze, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – stanowi tereny dróg dojazdowych, użytkowana jest jako droga wewnętrzna (ul. Osiedle Na Stoku w Nadolu).
  • część działki nr 27 obszaru 0,4300 ha, o pow. do 30,0 m2 położonej w obrębie Salinko, objętej księgą wieczystą Nr GD1W/00079204/1 Sądu Rejonowego w Wejherowie. Nieruchomość położona jest na obszarze, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – stanowi tereny dróg dojazdowych, użytkowana jest jako droga wewnętrzna (ul. bez nazwy w Salinku).

 

Czynsz dzierżawny: 40,00 zł netto za 1m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 25,00 zł.

Cel dzierżawy – umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej – przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych.

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 19-11-2021 r. do dnia 09-12-2021 r.

 

Informacja dotycząca przeznaczenia do wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino przy ul. Pomorskiej 8, umieszczenie jej w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, na stronie www.gniewino.pl, a także w serwisie internetowym wpisanym do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

 

 

Wyróżnienia

Polska sieć odnowy i rozwoju wsi Krajowa sieć obszarów wiejskich Świadomie o atomie

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11