Logo
Dla mieszkańców Autor: ZK 2021-05-25 09:53:47

Centrum Kultury Sportu Turystyki i Biblioteka w Gniewinie

Adres:

ul. Sportowa 1

84-250 Gniewino

NIP 588-20-09-714

www.ckstib.naszgok.pl

 

Sekretariat:

Tel: (58) 670 63 37

centrum@gniewino.pl

 

Księgowość:

Tel: (58) 670 66 25

cuw-ksiegowosc@gniewino.pl

 

 

Biblioteka:

Tel: 58 670 63 38 lub 58 670 69 38

e-mail: gbp@gniewino.pl

 

Kierownictwo jednostki:

Waldemar Szczypior  - dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie

 

Centrum jako samorządowa instytucja kultury prowadzi działalność kulturalną w formie domu kultury oraz w formie biblioteki. Organizatorem Centrum jest Gmina Gniewino.

Do zadań Centrum należy prowadzenie innej działalności kulturalnej i wykonywania zadań  własnych Gminy Gniewino z zakresu kultury w szczególności poprzez:

1)     organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych,

2)     prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej,

3)     upowszechnianie kultury, w tym poprzez prowadzenie świetlic wiejskich,

4)     edukacja kulturalna i artystyczna.

 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1)      gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona zbiorów i materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i  samokształceniowych czytelników,

2)      udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

3)      prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

4)      organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu książki i czytelnictwa,

5)      upowszechnianie  dorobku kulturalnego gminy,

6)      prowadzenie działalności kulturalnej służącej zaspokajaniu potrzeb lokalnego środowiska,

7)      współdziałanie z bibliotekami nadrzędnymi, tj. Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Powiatową Biblioteką Publiczną oraz bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa oraz zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy,

8)      wdrażanie i uczestniczenie w nowoczesnych systemach informacji w celu usprawniania pracy Biblioteki ze zbiorami bibliotecznymi oraz stałego poprawiania jakości obsługi czytelników.

 

Inne informacje przydatne: 

A - Zasady zapisu do biblioteki:

  • czytelników zapisuje się do biblioteki na podstawie dokumentu tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, szkolna, studencka, itp.)
  • za osobę niepełnoletnią odpowiedzialność wobec biblioteki podpisuje rodzic, krewny lub opiekun prawny
  • korzystanie z zasobów Biblioteki jest bezpłatne

 

B - Godziny otwarcia biblioteki:

Biblioteka zaprasza czytelników i użytkowników Czytelni Internetowej:

poniedziałek: 10:00 - 18:00

wtorek: 10:00 - 18:00

środa: 8:00 - 16:00

czwartek: 9:00 - 17:00

piąte: 10:00 - 18:00

 

Informacja dla użytkowników Biblioteki w Gniewinie

 

Informujemy, że w czasie wakacji letnich Biblioteka w Gniewinie zaprasza czytelników i użytkowników czytelni internetowej w zmienionych godzinach,

tj.

w miesiącu lipcu: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, w środy od 8:00 do 16:00,

a w miesiącu sierpniu: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

 

Dokumenty do pobrania:

- statut CKiB - wersja ujednolicona- plik w formacie pdf

 

Wyróżnienia

Polska sieć odnowy i rozwoju wsi Krajowa sieć obszarów wiejskich Świadomie o atomie

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11