Logo

Wyróżnienia

Europejska Nagroda Odnowy Wsi dla Gniewina

 

Gmina Gniewino została nagrodzona przez Europejskie Stowarzyszenie Na rzecz Odnowy Wsi i Rozwoju Obszarów Wiejskich (Europaeische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung) za szczególne osiągnięcia w wielu obszarach odnowy wsi. 

Nagroda została wręczona 21 września 2012 r. w miejscowości Langenegg w Austrii podczas uroczystej gali. Na kilkudniowe uroczystości do Langenegg zjechali w dniach 21-23 września przedstawiciele łącznie 29 ośrodków wiejskich z różnych krajów Europy - ze Szwajcarii, Austrii, Niemiec, Holandii, Czech, Węgier, Luksemurga, Polski, Włoch, Słowenii, Słowacji i Belgii. Konkurs odbywa się co dwa lata. Władze, z zkażdego regionu nominują do udziału w nim tylko jedną, według nich najlepszą gminę wiejską. Decyzją Międzynarodowego Jury Konkursu Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi 2012 nagrodę główną otrzymała w tej edycji Vals w Szwajcarii. Gniewino natomiast otrzymało nagrodę w kategorii „szczególnych osiągnięć w wielu obszarach odnowy wsi" - poniżej przedstawiamy uzasadnienie otrzymanej przez nas nagrody.

Wzorowy rozwój gospodarczy Gmina Gniewino rozpoczęła w trudnej sytuacji, a przy mądrym wykorzystaniu istniejących możliwości, przyczyniła się do istotnej poprawy jakości życia. Projekty w zakresie energii odnawialnej są równie przykładne, jak starania o integrację rożnych mniejszości narodowych w gminie. Kaszubskie Oko, 44 metrowa wieża widokowa pośrodku małego parku rekreacyjnego, świadczy wraz z hotelem sportowym i nowo powstałą wybitną infrastrukturą sportową o jasno wytyczonym celu, nadaniu turystyce i rekreacji rangi ważnego czynnika gospodarczego dla gminy i jej otoczenia. Dlatego Gniewino zostaje odznaczone Europejską Nagrodą Odnowy wsi za szczególne osiągnięcia w wielu obszarach odnowy wsi."

Nagrodę odebrał Wójt Gminy Gniewino, Zbigniew Walczak, na czele delegacji Gminy Gniewino podczas wyjazdu studyjnego, który odbywał się w dniach 19-28 września, Wzięli w nim udział przedstawiciele Rady Gminy, sołtysi i przedstawiciele rad sołeckich, a także funkcjonariusze służb publicznych - Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Gminnej, pracownicy Urzędu Gminy.

 

Nagroda specjalna za najlepsze miejsce pobytowe EURO 2012

W 2013 r. Gniewino otrzymało nagrodę specjalną za najlepsze Centrum Pobytowe EURO 2012.

Podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej gmina gościła drużynę z Hiszpanii. Nagroda specjalna została wręczona  podczas gali tygodnika „Piłka nożna”, 16 lutego 2013 r., która odbyła się w hotelu Hilton w Warszawie. Podczas gali wręczono także puchary, statuetki i nagrody zawodnikom, trenerom i klubom piłkarskim wybranym w plebiscycie tygodnika „Piłka nożna". Nagrodę, z rąk Piotra Wojciechowskiego odebrał wójt Zbigniew Walczak, który dziękując za to wyróżnienie, podkreślił, że spora część tego sukcesu to zasługa Włodzimierza Lubańskiego, który był ambasadorem gniewińskiego Centrum.

Plebiscyt „Piłki nożnej" trwa nieprzerwanie od 1973 roku.

fot. Ryszard Rogalski, dzięki uprzejmości redakcji „Piłka nożna"

Wyróżnienia

Polska sieć odnowy i rozwoju wsi Krajowa sieć obszarów wiejskich Świadomie o atomie

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11