Logo
O gminie Autor: 2021-05-25 06:24:06

Rada Gminy

Uchwały Rady Gminy

Skład rady gminy - kadencja 2018-2023

Lp.

Nazwisko Imię

Miejscowość

1

Block Wojciech

Gniewino

2

Bojke Stefan

Mierzynko

3

Domarus Michał

Lisewo

4

Fiedorowicz Elżbieta

Perlino

5

Gałek Barbara

Bychowo

6

Kaczmarek Teresa

Kostkowo

7

Krefft Przemysław

Gniewino

8

Krzebietke Dietrich

Tadzino

9

Miedziak Andrzej

Rybno

10

Jadwiga Urszula Szulc

Chynowie

11

Patok Jan

Gniewino

12

Przepióra Jan

Gniewino

13

Smulewicz Judyta

Rybno

14

Szymikowski Bogdan

Strzebielinko

15

Treder Dariusz

Opalino

 

Komisje rady gminy - kadencja 2018-2023

Przewodnicząca Rady Gminy 

Judyta Smulewicz

Wiceprzewodniczący 

Wojciech Block

Wiceprzewodniczący

Dietrich Krzebietke

 

Stałe Komisje Rady Gminy: 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca 

Teresa Kaczmarek

Wiceprzewodniczący

 

Członek

Stefan Bojke


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Przewodniczący

Bogdan Szymikowski

Wiceprzewodniczący

Jan Patok

Członek

Barbara Gałek

 

Komisja Gospodarcza i Bezpieczeństwa:

Przewodniczący

Jan Przepióra

Wiceprzewodniczący

Dariusz Treder

Członek

Dietrich Krzebietke

Członek

Michał Domarus

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki:

Przewodniczący

Elżbieta Fiedorowicz

Wiceprzewodniczący

Przemysław Krefft

Członek

Andrzej Miedziak

Członek

Wojciech Block

 

Skład dawnych kadencji

Skłąd Rady Gminy Gniewino kadencja 1990-1994

1. Bekisch Jerzy - Rybno - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

2. Czoska Mirosław - Bychowo - Członek Komisji Gospodarczej

3. Dabrowski Antoni - Chynowie - Członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

4. Ewald Andrzej - Gniewino - Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

5. Gąciarz Mirosław - Lisewo - Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

6. Jaworski Edward - Mierzyno - Członek Zarządu Gminy

7. Kaczmarek Teresa - Kostkowo - Członek Zarządu Gminy
    - Członek Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Rekreacji

8. Korkosz Maria - Salino - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
    - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Rekreacji

9. Krzebietke Dietrich - Tadzino - Członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

10. Kunda Tadeusz- Gniewino - Członek Komisji Gospodarczej

11. Musiakowski Andrzej - Chynowie - Członek Zarządu Gminy

12. Patok Jan - Gniewino - Członek Komisji Gospodarczej

13. Przepióra Jan -Gniewino - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
      - Przewodniczący Komisji Gospodarczej

14. Rogowska Adela - Strzebielinek - Członek Komisji Gospodarczej

15. Semmerling Tadeusz - Gniewino - Przewodniczący Rady Gminy

16 Szulecki Ryszard - Perlino - Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

17. Treder Zygmunt - Opalino - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

18. Warmbier Jadwiga - Nadole - Członek Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Rekreacji

 

Skład Rady Gminy Gniewino kadencja 1994-1998

1. Abako Tadeusz - Bychowo - Członek Zarządu Gminy

2. Lewandowski Roman - Gniewino - Członek Komisji Rewizyjnej

3. Płotka Tadeusz - Gniewino - Przewodniczący Komisji Gospodarczej

4. Kościemski Andrzej - Gniewino - Przewodniczący Rady Gminy

5. Semmerling Tadeusz - Gniewino - Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej (do 28.11.96 r.)
    - Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury (od 28.11.96 r.)

6. Patok Jan - Gniewino - Członek Komisji Polityki Społecznej (do 28.11.96 r.)
    - Przewodniczący komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych (od 28.11.96 r. )

7. Jaworski Edward - Mierzyno - Członek Komisji Polityki Społecznej (do 28.11.96 r.)
    - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych (od 28.11.96 r.)

8. Szwół Adam - Perlino - Członek Komisji Gospodarczej

9. Korkosz Maria - Salino - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
    - Członek Komisji Polityki Społecznej (do 28.11.96 r.)
    - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury (od 28.11.96 r.)

10. Kaczmarek Teresa - Kostkowo - Członek Zarządu Gminy
    - Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury (od 28.11.96 r.)

11. Krzebietke Dietrich - Tadzino - Członek Komisji Gospodarczej

12. Falk Józef - Słuszewo - Członek Zarządu Gminy (od 28.11.96 r.)
    - Członek Komisji Gospodarczej

13. Szymikowski Jan - Chynowie

14. Dulko Jan - Chynowie - Członek Komisji Rewizyjnej

15. Stankiewicz Wojciech - Czymanowo - Członek Komisji Gospodarczej

16. Treder Zygmunt - Opalino - Członek Zarządu Gminy (do 28.11.96 r.)
    - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych (od 28.11.96 r.)

17. Westa Jan - Rybno - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

18. Siudek Irena - Gniewino - Członek Komisji Polityki Społecznej (do 28.11.96 r.)

 

Skład Rady Gminy Gniewino kadencja 1998-2002

1. Abako Tadeusz - Bychowo - Członek Zarządu Gminy

2. Biedrzycki Mirosław - Gniewino - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

3. Boike Maria - Gniewino - Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury

4. Falk Józef - Słuszewo - Członek Zarządu Gminy

5. Kaczmarek Teresa - Kostkowo - Członek Zarządu Gminy
    - Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury

6. Korkosz Maria - Salino - Przewodnicząca Rady Gminy

7. Krefta Ryszard - Lisewo - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

8. Krzebietke Dietrich - Tadzino - Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy

9. Lewndowski Roman - Gniewino - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

10. Majer Wioletta - Rybno - Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury

11. Musiakowski Andrzej - Chynowie - Członek Komisji Gospodarczej

12. Patok Jan - Gniewino - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

13. Pelowski Andrzej - Strzebielinko - Członek Komisji Rewizyjnej

14. Rona Zbigniew - Czymanowo - Przewodniczący Komisji Gospodarczej

15. Smulewicz Judyta - Rybno - Członek Komisji Rewizyjnej

16. Skrzypkowski Henryk - Gniewino - Członek Komisji Gospodarczej

17. Szwół Adam - Perlino - Członek Komisji Gospodarczej

18. Wojciechowska Małgorzata - Nadole - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury

 

Skład Rady Gminy Gniewino kadencja 2002-2006

1. Abako Tadeusz - Bychowo - Przewodniczący Komisji Gospodarczej

2. Boike Maria Jafernik Czesław - Gniewino - Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury

3. Jafernik Czesław - Gniewino - Członek Komisji Gospodarczej

4. Kaczmarek Teresa - Kostkowo - Członek Komisji Rewizyjnej

5. Korkosz Maria - Salino - Przewodnicząca Rady Gminy

6. Krefta Ryszard - Lisewo - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

7. Krzebietke Dietrich - Tadzino - Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy

8. Łybacki Konrad - Gniewino - Członek Komisji Gospodarczej

9. Majer Wioletta - Rybno - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury

10. Patok Jan - Gniewino - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

11. Pelowski Andrzej - Strzebielinko - Członek Komisji Rewizyjnej

12. Piotrowski Mikołaj - Chynowie - Członek Komisji Gospodarczej

13. Szwół Adam - Perlino - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społeczych

14. Smulewicz Judyta - Rybno - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

15. Wojciechowska Małgorzata - Nadole - Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury

 

Skład Rady Gminy Gniewino kadencja 2006-2010

1. Maria Korkosz - Przewodnicząca Rady Gminy

2. Dietrich Krzebietke - Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy

3. Judyta Smulewicz - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

4. Teresa Kaczmarek - Członek Komisji Rewizyjnej

5. Orzeł Marian - Członek Komisji Rewizyjnej

6.  Mikołaj Piotrowski - Przewodniczący Komisji Gospodarczej

7. Jafernik Czesław - Członek Komisji Gospodarczej

8. Krefta Ryszard - Członek Komisji Gospodarczej

9. Przepióra Jan - Członek Komisji Gospodarczej

10. Szymikowski Bogdan - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

11. Bekisz Bogdan - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

12.Małgorzata Wojciechowska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury

13. Fiedorowicz Elżbieta - Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury

14. Gałek Barbara - Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury

15. Miedziak Andrzej - Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury

 

Skład Rady Gminy Gniewino kadencja 2010-2014

1. Dietrich Krzebietke - Przewodniczący Rady Gminy

2. Teresa Kaczmarek - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

3. Judyta Smulewicz - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

4. Marian Orzeł - Członek Komisji Rewizyjnej

5. Jan Przepióra - Przewodniczący Komisji Gospodarczej

6. Czesław Jafernik - Członek Komisji Gospodarczej

7. Tadeusz Nawrocki - Członek Komisji Gospodarczej          

8. Marek Ruc - Członek Komisji Gospodarczej

9. Bogdan Szymikowski - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

10. Bogdan Bekisz - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

11. Stefan Bojke - Członek Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społęcznych

12. Elżbieta Fiedorowicz - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury

13. Barbara Gałek - Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury

14. Hanna Thiel - Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury

15. Andrzej Miedziak - Członek Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury

 

Komisje Rady Gminy kadencja 2014-2018

1. Przewodnicząca Rady Gminy - Judyta Smulewicz

2. Wiceprzewodnicząy - Dietrich Krzebietke

 

Stałe Komisje Rady Gminy

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca - Teresa Kaczmarek

Członek - Marian Orzeł

Członek - Tadeusz Nawrocki

 

Komisja Gospodarcza:

Przewodniczący - Jan Przepióra

Członek - Czesław Jafernik

Członek - Jan Patok

Członek - Dietrich Krzebietke

 

Komisja Bezpieczeństw:

Przewodniczący  - Bogdan Szymikowski

Członek - Marek Ruc

Członek - Stefan Bojke

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki:

Przewodnicząca  - Elżbieta Fiedorowicz

Członek - Barbara Gałek

Członek - Hanna Thiel

Członek - Andrzej Miedziak

Wyróżnienia

Polska sieć odnowy i rozwoju wsi Krajowa sieć obszarów wiejskich Świadomie o atomie

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11