Logo
O gminie Autor: ZK 2021-05-25 12:31:17

Miejscowości i mieszkańcy

Ludność gminy Gniewino stanowi specyficzny, wielokulturowy konglomerat, złożony zarówno z potomków przedwojennych mieszkańców - Kaszubów i Niemców, jak i z powojennych przesiedleńców przymusowych i dobrowolnych, a także ludności przybyłej z głębi kraju w ostatnim 30-leciu. Obecnie liczba mieszkańców wynosi ponad 7100.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba mieszkańców wynosiła - 7329 osób, z czego 48,3 % stanowiły kobiety, natomiast 51,7%  mężczyźni. Zameldowanych było na pobyt stały - 7167 osób, natomiast na pobyt czasowy - 162 osoby. Struktura ludności przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 24,8%, osoby w wieku produkcyjnym  61,2%, a wieku poprodukcyjnym 14,0%.

Liczba mieszkańców według płci wg stanu na dzień 31.12.2020r.

Lp.

Przedziały wiekowe

Kobiety

Mężczyźni

Razem

1.

do 18 lat

875

941

1816

2.

od 19 - 60 lat kobiety

19 - 65 lat mężczyźni

2003

2486

4489

3.

61 i więcej lat kobiety

66 i więcej lat mężczyźni 

664

360

1024

Łącznie

3542

3787

7329

 

Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach

Lp.

Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2020r.

1.

Bychowo

361

2.

Chynowie

484

3.

Czymanowo

374

4.

Gniewino

2392

5.

Kostkowo

750

6.

Lisewo

452

7.

Mierzynko

374

8.

Mierzyno

305

9.

Nadole

376

10.

Perlino

368

11.

Rybno

821

12.

Tadzino

272

Łącznie

7329

 

Siedziba lokalnych władz mieści się w głównym ośrodku Gminy - w miejscowości Gniewino, gdzie mieszczą się także najważniejsze punkty handlowo-usługowe.

Teren gminy podzielony jest na 12 sołectw: Bychowo, Perlino, Tadzino, Lisewo, Mierzyno, Rybno, Nadole, Czymanowo, Mierzynko, Gniewino, Chynowie, Kostkowo.

Wyróżnienia

Polska sieć odnowy i rozwoju wsi Krajowa sieć obszarów wiejskich Świadomie o atomie

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11