Logo
O gminie Autor: ZK 2021-05-25 06:22:39

Środowisko fizycznogeograficzne

Przyrodniczo - krajobrazowe walory Gminy Gniewino od lat przyciągają na Pomorze turystów chcących zapoznać się z folklorem, obyczajami i przyrodą kaszubską. Poza magicznym urokiem naszych ziem oraz tradycyjną gościnnością tutejszej ludności, gmina oferuje zwiedzającym mnóstwo zabytków, atrakcji krajoznawczych i pomników przyrody. Miłośników dzikiej natury przyciąga obfitość zwierzyny, jeziora pełne ryb, miejsca lęgowe wielu gatunków ptactwa wodnego oraz szlaki ich przelotów. Liczne torfowiska zapewniają żyzność ziem. Swoje miejsce znajdują tu zarówno grzybiarze, jak i wędkarze, wielbiciele sportów wodnych, amatorzy przejażdżek rowerowych czy spacerów.

Rzeźba powierzchni

Omawiany teren charakteryzuje się bardzo urozmaiconym ukształtowaniem powierzchni. W obrębie gminy znajdują się dwa płaty wysoczyznowe - Kępa Gniewinowska i Kępa Salińska, rozcięte Rynną Słuszewską, a w północno-wschodniej części gminy położona jest Rynna Jeziora Żarnowieckiego. Ten walor przyrodniczy - duże różnice względne wysokości przekraczające 120 m - stał się decydującym czynnikiem lokalizacji elektrowni szczytowo-pompowej.

Klimat

Klimat w północnej części gminy charakteryzuje się najbardziej cechami morskimi, przejawiającymi się najmniejszymi na całym polskim pobrzeżu amplitudami rocznymi temperatur powietrza (16,5 0C) oraz najwyższą średnią prędkością wiatru (6,1 m/s). Według obserwacji na Rozewiu przeciętnie przez 73 dni w ciągu roku prędkość wiatru jest większa niż 10 m/s. Wysokość opadów wyrażona w sumie rocznej jest znaczna - występuje tu opad ponad 700 mm. Kraina ta charakteryzuje się również występowaniem dużej liczby dni z mgłą.

Jeziora i rzeki

Przez teren gminy przepływają dwie rzeki - Piaśnica, oraz Bychowska Struga. W granicach gminy znajdują się cztery jeziora: Żarnowieckie - największe w regionie Kaszub Północnych (pow. 1432 ha), Salińskie (pow. 70 ha), Dąbrze (pow. 56 ha) i Czarne (pow. 60 ha). Na zachodzie granica gminy styka się natomiast z Jeziorem Choczewskim.

Szczególnie atrakcyjnym obszarem są tereny Jeziora Żarnowieckiego, uchodzącego za jedno z najpiękniejszych i najbardziej obfitujących w ryby (okonie, węgorze, płocie, szczupaki) jezior tych terenów. W związku z rolą, jaką akwen ten pełni w pracy pobliskiej wodnej elektrowni szczytowo-pompowej, Jezioro Żarnowieckie jako jedyne w całej gminie nie posiada tzw. strefy ciszy, toteż stanowi wyjątkowe miejsce do uprawiania wszelkich sportów wodnych.

Gleby

Na terenie gminy Gniewino przeważają gleby brunatne wyługowane oraz brunatne właściwe, występują one w północnej i centralnej części gminy. W dnach podmokłych obniżeń i dolin występują gleby mułowo-torfowe. Na terenie gminy Gniewino można je znaleźć w północno - wschodniej jej części - obszarze Jeziora Żarnowieckiego, przy zachodniej granicy gminy - na terenach Bychowskiej Strugi i jezior: Salino oraz Czarnego. Gleby mułowo-torfowe można również odnaleźć na południowo - wschodnim obszarze gminy - w rejonie Pradoliny Redy - Łeby. Południowo - zachodnie tereny gminy zajmują gleby bielicowe

Fauna i flora

Ponad 40% całego terenu gminy zajmują lasy. Dominują w nich łęgi olszowe, zarośla wierzbowe, buczyny i brzeziny. Malownicze zagajniki oraz inne, większe i mniejsze skupiska leśne są nie lada atrakcją dla wielbicieli runa leśnego, a także spacerowiczów czy amatorów fotografowania przyrody.

Wśród tutejszych zwierząt leśnych można zaobserwować jelenie, sarny, daniele, dziki, lisy, kuny, borsuki, zające. Miłośnik ornitologii wypatrzy natomiast wiele gatunków ptaków, a zwłaszcza: orlika krzykliwego, puchacza, zimorodka, a nawet orła bielika.

Gmina oferuje turystom również zwiedzanie regionalnych chronionych form przyrody - Choczewsko - Saliński Obszar Chronionego Krajobrazu, oraz krzewy i drzewa oznaczone statusem pomników przyrody, których do tej pory ustanowiono w gminie aż osiemnaście. Znajduje się tu także florystyczny rezerwat „Długosza królewskiego"- rzadkiej i niezwykle cennej odmiany paproci z rodziny długoszowatych, położony na bagnach i torfowiskach w okolicach Łęczyna, utworzony w 1977 r. Wytrwały przyrodnik może zaobserwować tam nawet do 200 okazów tej rośliny.

Wyróżnienia

Polska sieć odnowy i rozwoju wsi Krajowa sieć obszarów wiejskich Świadomie o atomie

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11