Logo
Dla mieszkańców Autor: 2021-11-15 11:22:35

Biuletyn Informacyjny gminy Gniewino

Najnowsze wydanie Biuletynu - plik

Biuletyn to bezpłatny periodyk publikowany w gminie Gniewino od początku lat 90-tych. Ukazuje się on co miesiąc we wszystkich sołectwach gminy w nakładzie 2000 egzemplarzy. Jego wydawcą jest Urząd Gminy Gniewino.

Główne zadanie „Biuletynu" to bieżące informowanie mieszkańców gminy o aktualnych wydarzeniach lokalnych, kierunkach rozwoju gminy oraz nowych inwestycjach, życiu kulturalnym, pracy Urzędu Gminy a także o najważniejszych decyzjach podejmowanych przez Wójta i Radę Gminy.

 

Siedziba redakcji:

Urząd Gminy Gniewino,
ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino

Kontakt z Redakcją „BIULETYNU"

gniewino@gniewino.pl

 

Zachęcamy mieszkańców gminy Gniewino do współredagowania „Biuletynu", dzielenia się z nami swoimi uwagami, opiniami i informowania redakcji o sprawach ważnych i ciekawych. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadsyłanych tekstów.

 

NUMERY ARCHIWALNE

Numer 9/2021 - plik w formacie pdf

Numer 8/2021 - plik w formacie pdf

Numer 6-7/2021 - plik w formacie pdf

Numer 5/2021 - plik w formacie pdf

Numer 4/2021 - plik w formacie pdf

Numer 1-3/2021 - plik w formacie pdf

Numer 5/2020 - plik w formacie pdf

Numer 4/2020 - plik w formacie pdf

Numer  3/2020 - plik w formacie pdf

Numer 2/2020 - plik w formacie pdf

Numer 1/2020 - plik w formacie pdf

Numer 12/2019 - plik w formacie pdf

Numer 11/2019- plik w formacie pdf

Numer 10/2019 - plik w formacie pdf

Numer 9 /2019 - plik w formacie pdf

Numer 7,8 /2019 - plik w formacie pdf

Numer 6/2019 - plik w formacie pdf

Numer 5/2019 - plik w formacie pdf

Numer  4/2019 - plik w formacie pdf

Numer 3/2019 - plik w formacie pdf

Numer 2/2019 - plik w formacie pdf

Numer 1/2019 - plik w formacie pdf

Numer 12/2018 - plik w formacie pdf

Numer 11/2018- plik w formacie pdf

Numer 10/2018- plik w formacie pdf

Numer  9/2018- plik w formacie pdf

Numer 7-8 /2018- plik w formacie pdf

Numer 6/2018 - plik w formacie pdf

Numer 5/2018- plik w formacie pdf

Numer 4/2018 - plik w formacie pdf

Numer 3/2018- plik w formacie pdf

Numer 2/2018- plik w formacie pdf

Numer 1/2018- plik w formacie pdf

Numer 12/2017- plik w formacie pdf

Numer 11/2017- plik w formacie pdf

Numer 10/2017- plik w formacie pdf

Numer  9/2017-plik w formacie pdf

Numer 7-8/2017-plik w formacie pdf

Numer  6/2017-plik w formacie pdf

Numer 5/2017-plik w formacie pdf

Numer 4/2017 -plik w formacie pdf

Numer 3/2017- plik w formacie pdf

Numer  2/2017-plik w formacie pdf

Numer 1/2017-plik w formacie pdf

Numer 12/2016- plik w formacie pdf

Numer 11/2016 - plik w formacie pdf

Numer 10/2016- plik w formacie pdf

Numer 9/2016 - plik w formacie pdf

Numer 7-8/2016 - plik w formacie pdf

Numer 6/2016 - plik w formacie pdf

Numer 5/2016 - plik w formacie pdf

Numer 4/2016 - plik w formacie pdf

Numer 3/2016 - plik w formacie pdf

Numer 2/2016 - plik w formacie pdf

Numer 1/2016 - plik w formacie pdf

Numer 12/2015 - plik w formacie pdf

Numer 11/2015 - plik w formacie pdf

Numer 10/2015 - plik w formacie pdf

Numer 9/2015 - plik w formacie pdf

Numer 7-8/2015 - plik w formacie pdf

Numer 6/2015 - plik w formacie pdf

Numer 5/2015 - plik w formacie pdf

Numer 4/2015 - plik w formacie pdf

Numer 3/2015 - plik w formacie pdf

Numer 2/2015 - plik w formacie pdf

Numer 1/2015 - plik w formacie pdf

Numer 12/2014 - plik w formacie pdf

Numer 11/2014 - plik w formacie pdf

Numer 10/2014 - plik w formacie pdf

Numer 9/2014 - plik w formacie pdf

Numer 7-8/2014 - plik w formacie pdf

Numer 6/2014 - plik w formacie pdf

Numer 5/2014 - plik w formacie pdf

Numer 4/2014 - plik w formacie pdf

Numer 3/2014 - plik w formacie pdf

Numer 2/2014 - plik w formacie pdf

Numer 1/2014 - plik w formacie pdf

Numer 12/2013 - plik w formacie pdf

Numer 11/2013 - plik w formacie pdf

Numer 10/2013 - plik w formacie pdf 

Numer 9/2013 - plik w formacie pdf

Numer 7-8/2013 - plik w formacie pdf

Numer 6/2013 - plik w formacie pdf

Numer 5/2013 - plik w formacie pdf

Numer 4/2013 - plik w formacie pdf 

Numer 3/2013 - plik w formacie pdf

Numer 2/2013 - plik w formacie pdf

Numer 1/2013 - plik w formacie pdf

Numer 12/2012 - plik w formacie pdf 

Numer 11/2012 - plik w formacie pdf

Numer 10/2012 - plik w formacie pdf

Numer 9/2012 - plik w formacie pdf

Numer 8/2012 - plik w formacie pdf

Numer 6-7/2012 - plik w formacie pdf

Numer 5/2012 - plik w formacie pdf

Numer 4/2012 - plik w formacie pdf

Numer 3/2012 - plik w formacie pdf

Numer 2/2012 - plik w formacie pdf

Numer 1/2012 - plik w formacie pdf

Numer 12/2011 - plik w formacie pdf

Numer 11/2011 - plik w formacie pdf

Numer 10/2011 - plik w formacie pdf

Numer 9/2011 - plik w formacie pdf

Numer 8/2011 - plik w formacie pdf

Numer 6-7/2011 - plik w formacie pdf

Numer 5/2011 - plik w formacie pdf

Numer 4/2011 - plik w formacie pdf

Numer 3/2011 - plik w formacie pdf

Numer 2/2011 - plik w formacie pdf

Numer 1/2011 - plik w formacie pdf

Numer 12/2010 - plik w formacie pdf

Numer 11/2010 - plik w formacie pdf

Numer 10/2010 - plik w formacie pdf

Numer 9/2010 - plikw formacie pdf

Numer 8/2010 - plik w formacie pdf

Numer 7/2010 - plik w formacie pdf

Numer 6/2010 - plik w formacie pdf

Numer 5/2010 - plik w formacie pdf

Numer 4/2010 - plik w formacie pdf

Numer 3/2010 - plik w formacie pdf

Numer 2/2010 - plik w formacie pdf

Numer 1/2010 - plik w formacie pdf

Numer 12/2009 - plik w formacie pdf

Numer 11/2009 - plik w formacie pdf

Numer 10/2009 - plik w formacie pdf

Numer 9/2009 - plik w formacie pdf

Numer 8/2009 - plik w formacie pdf

Numer 6-7/2009 - plik w formacie pdf

Numer 4/2009 - plik w formacie pdf

Numer 3/2009 - plik w formacie pdf

 

Wyróżnienia

Polska sieć odnowy i rozwoju wsi Krajowa sieć obszarów wiejskich Świadomie o atomie

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11