Logo

Gospodarka odpadami

Harmonogramy wywozu odpadów na rok 2021

domy jednorodzinne - Bychowo, Czymanowo, Nadole, Perlino, Toliszczek - plik

domy jednorodzinne - Chynowie, Dąbrówka, Dębina, Łęczyn Dolny, Mierzynko, Mierzyno, Płaczewo, Salinko, Salino, Tadzino - plik

domy jednorodzinne - Gniewinko, Gniewino, Jęczewo, Lisewo, Strzebielinko - plik

domy jednorodzinne - Kostkowo, Opalino, Rybienko, Rybno, Słuszewo - plik

Działki letniskowe - plik

Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe Czymanowo, Strzebielinek - plik

Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe Gniewino - plik

 

W sprawach dotyczących gospodarki odpadami należy kontaktować się pod nr tel. 58 670 66 14. Opłaty za odpady: tel. 58 670 66 29

 

Pliki do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plik

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniewino – plik

 

Odbiór odpadów i znakowanie nieruchomości tabliczką z numerem porządkowym

Przypominamy mieszkańcom i właścicielom działek letniskowych o ustawowym obowiązku znakowania nieruchomości numerem porządkowym (o ile został nadany). Podstawa prawna: art. 64 §1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 281 ze zm.)  „Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”

 

 

Wyróżnienia

Polska sieć odnowy i rozwoju wsi Krajowa sieć obszarów wiejskich Świadomie o atomie

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 16:00
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00

Urząd Gminy Gniewino ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

gniewino@gniewino.pl


Telefon: 58 670 66 11