Logo Gminy Gniewino

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ocena 0/5

Gniewino, dnia  2023-11-13

                             Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

           Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz Najemcy nieruchomości posiadającego umowę na czas nieokreślony:

lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 28 w miejscowości Chynowie, wraz z udziałem 23/100 części w nieruchomości wspólnej oraz udziałem 23/100 części działki nr 206/18 w obrębie geodezyjnym Mierzyno, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00054416/9.

Przedmiotowy lokal o pow. użytkowej 50,70 m2 zlokalizowany jest w parterowym budynku mieszkalnym bez poddasza użytkowego i obejmuje: pokój, kuchnię, przedpokój i łazienkę.

Działka nr 206/18 obszaru 735 m2 w obrębie geodezyjnym Mierzyno,  na której znajduje się budynek mieszkalny nr 28 – zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wartość przedmiotowej nieruchomości – 82.350,00 zł. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu składają wnioski o nabycie nieruchomości zawierające oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, od dnia 13-11-2023 r. do dnia 03-12-2023 r.

Informacja dotycząca przeznaczenia do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino przy ul. Pomorskiej 8, umieszczenie jej w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, na stronie internetowej www.gniewino.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności