Logo Gminy Gniewino

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Ocena 0/5

Gniewino, dnia 2023-11-16

                           Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony – niżej  wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino:

część działki nr 160/31 w obrębie Czymanowo o powierzchni do 30,0 m2, objętej księgą wieczystą GD1W/00049730/8 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Powyższa działka położona jest na obszarze, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – stanowi drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 23 KDW.

Czynsz dzierżawny: 40,00 zł netto za 1m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 25,00 zł.

Cel dzierżawy – umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej – odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 16-11-2023 r. do dnia 06-11-2023 r.

Informacja dotycząca przeznaczenia do wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino przy ul. Pomorskiej 8, umieszczenie jej w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, na stronie internetowej www.gniewino.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności