Logo Gminy Gniewino

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ocena 0/5

Gniewino, dnia  2024-03-13

                                    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

            Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży niżej wymienioną niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Strzebielinko, gmina Gniewino:

działka nr 17/31 obszaru 529 m2, obręb Strzebielinko, objęta księgą wieczystą nr GD1W/00049775/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Wartość nieruchomości wynosi 17.040,00 zł (zwolnione z podatku od towarów i usług VAT).

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka jest niezabudowana, porośnięta trawą i pojedyńczymi drzewami. Posiada dostęp do drogi publicznej poprzez ogólnodostępne drogi gminne. Teren równy, płaski, kształt foremny. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna. W ewidencji gruntów działka oznaczona jako grunty orne RIIIb.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami – mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości zawierające oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, od dnia 13-03-2024 r. do dnia 02-04-2024 r.

Informacja dotycząca przeznaczenia do zbycia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gniewinie ul. Pomorska 8, umieszczenie w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, na stronie internetowej www.gniewino.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl. 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności