Logo Gminy Gniewino

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Ocena 0/5

           Gniewino, dnia 2024-03-25

       Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony – niżej  wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Gniewino:

   ·         części działek nr 371/1, 371/3, 371/4, 372, 395, 370/6, 373/3, 345/9, 370/14 w obrębie Gniewino, objętych księgą wieczystą GD1W/00032180/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie,

   ·   część działki nr 396/2 w obrębie Gniewino, objętej księgą wieczystą GD1W/00097112/1 Sądu Rejonowego w Wejherowie,

   ·   części działki nr 345/20 w obrębie Gniewino, objętej księgą wieczystą GD1W/00097052/2 Sądu Rejonowego w Wejherowie,

   ·   części działki nr 343/1 w obrębie Gniewino, objętej księgą wieczystą GD1W/00031617/1 Sądu Rejonowego w Wejherowie,

o łącznej powierzchni do 30 m2.

Powyższsze działki zgodnie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowią drogi wewnętrzne.

   Czynsz dzierżawny: 40,00 zł netto za 1m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 25,00 zł.

   Cel dzierżawy – umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej – kablowej linii telekomunikacyjnej.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 25-03-2024 r. do dnia 14-03-2024 r.

Informacja dotycząca przeznaczenia do wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino przy ul. Pomorskiej 8, umieszczenie jej w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, na stronie internetowej www.gniewino.pl, a także 
w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności