Logo Gminy Gniewino
Powróć do: Dla Inwestora

Dlaczego warto tu zainwestować?

Gniewińska Strefa Inwestycyjna

Gniewińska Strefa Inwestycyjna to kompleksowa oferta terenów dla przedsiębiorców chcących rozwijać swoją działalność w atrakcyjnej i przyjaznej inwestorom gminie Gniewino. Celem Gniewińskiej Strefy Inwestycyjnej jest tworzenie dogodnych warunków do powstawania nowych miejsc pracy oraz do rozwoju przedsiębiorczości.

Słońce

Działania gminy w zakresie koordynacji GSI obejmują:

- promocję i informację dotyczącą terenów Strefy;

- poszukiwanie i prowadzenie bazy potencjalnych inwestorów;

- sprzedaż nieruchomości objętych statusem Strefy;

- kompleksowe wsparcie inwestorów w inicjowaniu działalności na terenie gminy;

- obsługa konsultingowa, wsparcie kooperacji inwestorów z Powiatowym Urzędem Pracy i innymi instytucjami regionu