Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Gniewino dawniej

Walory kulturowe

Skansen Nadole

Walory środowiska kulturowego to jedne z głównych zasobów, na jakich opiera się rozwój turystyki w naszej Gminie. Właściwie utrzymane, estetycznie zagospodarowane i eksponowane walory kulturowe są z jednej strony wyrazem dumy, ale i szacunku, troski mieszkańców tych terenów o własne dziedzictwo kulturowe, a jednocześnie tworzą harmonijny krajobraz, który już sam w sobie jest dużą atrakcją turystyczną. W dużej mierze nie uległ on jeszcze zniszczeniu ani nie poddał się dominacji form współczesnych. Dobrze zachowały się - ważne dla dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich - tradycyjne układy rozplanowania zagród oraz historyczne formy zabudowy wiejskiej. Poza tym zachowało się wiele - choć stopniowo ulegają zniszczeniu - historycznych budynków zarówno dworskich, jak folwarcznych, a w szczególności obiektów gospodarczych. Dobrze zachowane, choć w dużej mierze nierozpoznane i nie eksponowane pozostaje także dziedzictwo archeologiczne gminy. Na krajobraz kultowy gminy Gniewino, jako ważny element dziedzictwa kulturowego, składają się:

  • zespoły pałacowo-parkowe, dworsko-parkowe i zabudowa związanych z nimi folwarków (dwory, pałace, parki, ogrody, budynki czworaków, folwarczne zabudowania gospodarcze),
  • obiekty architektury wiejskiej (chaty, domy mieszkalne, budynki gospodarcze),
  • kościoły,
  • cmentarze,
  • młyny,
  • budynki straży celnej z pocz. XX w.,
  • historyczne układy ruralistyczne (układy rozplanowania wsi i zespołów wiejskich),
  • historyczne układy rozplanowania zagród,
  • tradycyjne formy budynków.

 

Pod względem folklorystycznym Gmina Gniewino należy do regionu Kaszub Północnych. Ze względu jednak na przedwojenne podziały historyczne i na fakt, iż na obszarze gminy nie mieszka zbyt wiele osób ludności kaszubskiej, dziedzictwo kaszubskie nie jest tu silnie reprezentowane. Właściwie jedyną silnie eksponowaną, folklorystyczną atrakcją na terenie gminy jest skansen w „Nadolu" prezentujący zagrodę gburską - dużą zagrodę bogatego chłopa, oraz zagrodę rybacką („Rybacka Chata Kuhrów"). Skansen, jako oddział Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku, jest także organizatorem największej folklorystycznej imprezy, która odbywa się w gminie - jarmarku ludowego pn. „Krancbal". Pierwszy taki jarmark odbył się w sierpniu 2002 roku, na stałe wpisując się w kalendarz imprez kulturalnych gminy. Cyklicznie także odbywa się tam tradycyjna, reaktywowana w ostatnich latach tzw. wodno-piesza pielgrzymka z Nadola do Żarnowca na Odpust Św. Anny.

Tradycję kaszubską kultywuje się także w szkołach oraz poprzez pracę Gminnej Biblioteki Publicznej, przy której zorganizowane zostało w ostatnich latach ognisko lokalnych twórców ludowych. Tu - poprzez meetingi, wystawy i spotkania z artystami, popularyzuje się tradycyjne formy rzemiosła i rękodzieła.

 

Wątki historyczne

Skansen Nadole

W 1945 r., w zmienionych, powojennych warunkach geopolitycznych, państwo polskie odradzało się w nowych granicach, tworząc podstawy administracji. Wśród nich już w pierwszej połowie roku zaczęła powstawać Gmina Gniewino.

Obszar terytorialny gminy nie był początkowo określony konkretnie - obejmował on luźny jeszcze zbiór miejscowości skupionych wokół jednego ośrodka - wsi Gniewino. Poszczególne wioski stopniowo zaczęła zasiedlać ludność przybywająca tu z głębi kraju, a wraz z napływem nowych mieszkańców tworzyły się zręby administracji miejscowej.
Pierwszym wójtem gminy Gniewino został powołany w dniu 15 maja 1945 r. Eugeniusz Szczepański, jednakże pełnił tę funkcję zaledwie dziesięć dni, bowiem już 25 maja, decyzją Starosty Lęborskiego został on przemianowany na podwójciego, a nowym wójtem został Antoni Rąbca. Tego typu zdarzenia, a także inne opisane w dokumentach historycznych fakty z tamtego okresu, najlepiej świadczą o problemach, z jakimi borykała się powstająca wówczas administracja.

W powojennym okresie gmina rozwijała się stosunkowo powoli. Na ożywienie sytuacji wpłynęły szczególnie plany inwestycyjne władz centralnych w końcu lat 60-tych. Gmina Gniewino znalazła się wówczas w kręgu zainteresowań władz , co zaowocowało budową kompleksu energetycznego w okolicach Jeziora Żarnowieckiego.

Lata 70-te i 80-te zaznaczyły się dla gminy budową dwóch znaczących inwestycji - w postaci, obecnie istniejącej Elektrowni Wodnej „Żarnowiec" zbudowanej w latach 1973-1983 oraz niedokończonej budowy żarnowieckiej elektrowni jądrowej. Z tymi inwestycjami związany był rozwój infrastruktury w postaci zaplecza budowy, jak również budowa i modernizacja rozwiązań komunikacyjnych. Nierozłącznym elementem realizacji tak wielkich inwestycji był napływ znacznej ilości osób, które znalazły zatrudnienie przy ich realizacji. Część z tych osób osiedliła się na terenie gminy.

Lata 90-te, to już okres zdecydowanego, szybkiego rozwoju gminy Gniewino na wielu różnych płaszczyznach. Na polu gospodarki komunalnej zaowocował on inwestycjami w dziedzinie ochrony środowiska, powstaniem nowoczesnej oczyszczalni ścieków, stałą rozbudową i modernizacją systemu kanalizacji. W dziedzinie zdrowia polepszył się standard usług medycznych poprzez oddanie do użytku nowego, Gminnego Ośrodka Zdrowia. Na płaszczyźnie turystyki i rekreacji rozwój gminy zaznaczył się zwłaszcza powstaniem stadionu sportowego oraz pływalni krytej. Inwestycje w oświacie przyniosły reorganizację sieci szkół. Powstał Samorządowy Zespół Szkół w Gniewinie z 2 salami gimnastycznymi, stołówką, pracowniami przedmiotowymi. Wkrótce oddano do użytku nowoczesną szkołę w Kostkowie, w której mieści się Samorządowy Zespół Szkół wraz z przedszkolem.

Do najnowszych przedsięwzięć w gminie, należało m.in.: budowa Hotelu Mistral, powstanie obiektu rekreacyjnego „Trzy Korony", Centrum Obsługi Technicznej Gminy w Kostkowie, kompleksu turystyczno-rekreacyjnego "Kaszubskie  Oko" z Wieżą Widokową im. Jana Pawła II w Gniewinie, nabycie statku wycieczkowego oraz dwóch szybkich łodzi motorowych, pływających na Jeziorze Żarnowieckim. Poza tym zorganizowano Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu  działający w nowym obiekcie, w którym mieści się m.in. nowoczesna sala widowiskowo-kinowa na 170 osób, bowling.

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.