Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

O g ł o s z e n i e o p r z e t a r g u

Ocena 0/5

               O g ł o s z e n i e   o   p r z e t a r g u 

            Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jedn. tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)

                                      W ó j t   G m i n y  G n i e w i n o 

                                            ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Chynowie w gminie Gniewino:

·         działka numer 292 obszaru 1.235 m2, objęta księgą wieczystą nr GD1W/00037194/1 prowadzoną prze IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie.

cena wywoławcza – 53.000,00 zł netto,

minimalne postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się dnia 12-10-2023 r. (czwartek) o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino, przy ul. Pomorskiej 20/5

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.          

Działka o numerze 292 w obrębie Chynowie położona jest na obszarze, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gniewino nr LXVII/475/2010 z dnia 28 września 2010 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 166 z dnia 27 grudnia 2010 r. pod poz. 3409 – stanowi tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, oznaczone na rysunku planu symbolem 1/25 MN/MW. W ewidencji gruntów  jest oznaczona jako grunty orne RV. 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest poza centrum wsi. Teren zróżnicowany, niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą, drzewami i krzewami. Kształt nieregularny. W sąsiedztwie pojedyńcza zabudowa mieszkaniowa, grunty przeznaczone pod zainwestowanie i tereny leśne. Dojazd do działki gminną drogą gruntową.

Na rysunku planu zagospodarowania wyznaczona została nieprzekraczalna linia zabudowy od terenów leśnych w odległości 12 m od granicy działki, powodująca ograniczenia w możliwości zabudowy.

Działy III i IV księgi wieczystej GD1W/00037194/1 są wolne od wpisów.

Wadium na udział w przetargu wynosi  10.000,00 zł. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto depozytowe Gminy Gniewino nr 79 8350 0004 4200 7745 2000 0050 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie O/Gniewino w nieprzekraczalnym terminie do dnia  09-10-2023 r., z dopiskiem „przetarg Chynowie”. Warunkiem zakwalifikowania  do przetargu jest zaksięgowanie środków na koncie Sprzedawcy najpóźniej do wskazanego dnia.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,  pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni na wskazane przez nich pisemnie konto. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygra – uchyli się od zawarcia umowy przenoszącej własność w ustalonym terminie. Osoba która wygra przetarg, zobowiązana jest przed zawarciem umowy do wpłacenia całej ceny sprzedaży nieruchomości. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wymaganych opłat sądowych ponosi w całości Nabywca. Do przetargu można przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika – przedstawiając notarialne pełnomocnictwo od osoby która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej przed otwarciem przetargu przedłożeniu Komisji Przetargowej podlega aktualny odpis z KRS oraz pełnomocnictwo do reprezentowania osoby.

Przystąpienie do przetargu oznacza fakt  zaznajomienia się z przedmiotem i zgodę z warunkami przetargu.

W przypadku zatarcia znaków granicznych nieruchomości na gruncie ich wznowienie obciąża Nabywcę.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetargu jest Pan Jacek Romanek, kontakt telefoniczny 58-670-66-28, 58-670-66-11, e-mail: jacek.romanek@gniewino.pl                              

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gniewinie, umieszczenie w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, na stronie internetowej Gminy Gniewino www.gniewino.pl a także w prasie codziennej ogólnopolskiej poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism: www.otoprzetargi.pl.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.