Logo Gminy Gniewino
Powróć do: Dla Mieszkańców

Biuletyn

Biuletyn Informacyjny gminy Gniewino

Biuletyn to bezpłatny periodyk publikowany w gminie Gniewino od początku lat 90-tych. Ukazuje się on co miesiąc we wszystkich sołectwach gminy w nakładzie 2000 egzemplarzy. Jego wydawcą jest Urząd Gminy Gniewino.

Główne zadanie „Biuletynu" to bieżące informowanie mieszkańców gminy o aktualnych wydarzeniach lokalnych, kierunkach rozwoju gminy oraz nowych inwestycjach, życiu kulturalnym, pracy Urzędu Gminy a także o najważniejszych decyzjach podejmowanych przez Wójta i Radę Gminy.

 

Siedziba redakcji:

Urząd Gminy Gniewino,
ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino

Kontakt z Redakcją „BIULETYNU"

biuletyn@gniewino.pl

 

Zachęcamy mieszkańców gminy Gniewino do współredagowania „Biuletynu", dzielenia się z nami swoimi uwagami, opiniami i informowania redakcji o sprawach ważnych i ciekawych. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadsyłanych tekstów.