Logo Gminy Gniewino
Powróć do: Dla Mieszkańców

Szkoły i przedszkola

Szkoła
Zespół Kształcenia i Wychowania w Gniewinie
ADRES WŁADZE

ul. Szkolna 1, 84-250 Gniewino                              

Sekretariat tel.: 58 670 66 36

e-mail: sekretariat@gniewinoszkola.pl

www.szkolawgniewinie.com.pl

Dyrektor - p.o. mgr Łukasz Krefta         

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kostkowie
ADRES WŁADZE

ul. Księdza Galasa 1, Kostkowo 84-251 Gniewino

Sekretariat tel.: 58 670 66 65

e-mail: sekretariat@szskostkowo.pl

www.szskostkowo.pl

Dyrektor - Grzegorz Pukszta