Logo Gminy Gniewino
Powróć do: Dla Mieszkańców

Polskie Elektrownie Jądrowe

Przygotowanie, wybudowanie, a potem funkcjonowanie elektrowni jądrowej na Pomorzu nie tylko wpłynie korzystnie na rozwój regionu, ale także wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Pomorza oraz kraju. Rozwój programu energetyki jądrowej jest też jednym z filarów wzmacniania transformacji energetycznej Polski. 

Realizująca ten projekt spółka Polskie Elektrownie Jądrowe odpowiada m.in. za:

   Przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Spółka będzie także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 GWe do ok. 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną eksploatację.
   Wsparcie administracji rządowej w działaniach na rzecz realizacji celów Programu polskiej energetyki jądrowej
   Budowanie poparcia społecznego dla rozwoju energetyki jądrowej. Właścicielem spółki Polskie Elektrownie Jądrowe jest Skarb Państwa, a nadzór nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami i informacjami dotyczącymi projektu budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowej na Pomorzu.

Wybrane materiały informacyjne:

·         Spotkania informacyjne:

·         Spotkania informacyjne w gminach Choczewo, Gniewino i Krokowa w kwietniu i maju 2022 r. (prezentacje, pytania i odpowiedzi zadane podczas spotkań).

·         Spotkanie informacyjne w Lęborku w dniu 07.07.2022 r.(prezentacja PEJ oraz PKP PLK)

·         Spotkanie informacyjne w Starostwie Powiatowym w Pucku w dniu 14.10.2022 r. (prezentacja)

·         Spotkanie informacyjne w Starostwie Powiatowym w Łebie w dniu 14.10.2022 r. (prezentacja)

·         Spotkanie na Komisji Strategii, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa Pomorskiego w dniu 21.11.2022 r. (prezentacja)

·         Spotkania robocze:

  Spotkanie w sprawie drogi nad morze w dniu 22.07.2022 r. (notatka ze spotkania + mapa z zaznaczonymi wariantami drogi)

 

 Spotkania grupy roboczej powołanej przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie do współpracy z sygnatariuszami tzw. Porozumienia o współpracy:

-Spotkanie grupy roboczej – I kwartał ( prezentacja PEJ, )

- Spotkanie grupy roboczej – II kwartał ( prezentacja PEJ, GDDKiA, PSE, PKP PLK)

- Spotkanie grupy roboczej – III kwartał ( prezentacja PEJ, GDDKiA, PSE, PKP PLK)

 

Spotkania grupy roboczej powołanej przy Urzędzie Gminy Choczewo

- Spotkanie grupy roboczej – I kwartał ( prezentacja, notatka)

- Spotkanie grupy roboczej II kwartał (prezentacja, notatka)

- Spotkanie grupy roboczej III kwartał (prezentacja, notatka)

 

Materiały dodatkowe dotyczące energetyki jądrowej i elektrowni jądrowej na Pomorzu: 

• Broszura „Klimat na Atom” – podstawowe informacje o statusie projektu

• Broszura „Promieniowanie jonizujące w medycynie”

• Broszura „Co warto wiedzieć o promieniowaniu jonizującym?”

• Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego: „Ekonomiczne aspekty inwestycji jądrowych w Polsce – wpływ na biznes, rynek pracy i społeczności lokalne”

• Mapy z lokalizacją ( mapy poglądowe)

  • Mapa preferowanej lokalizacji Lubiatowo – Kopalino
  • mapa lokalizacji Żarnowiec
  • mapa poglądowa z rozmieszczeniem infrastruktury towarzyszącej
  • mapa z lokalizacją Lubiatowo – Kopalino – odległości od najbliższych miejscowości

 

Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych 

Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych (PWIS) jest programem realizowanym w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. PWIS jest inicjatywą skierowaną do jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się na obszarze terytorialnym objętym Programem, a także organizacji lub jednostek posiadających osobowość prawną lub nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą działania na tym terenie.

Więcej informacji o Programie: https://ppej.pl/o-projekcie/program-wsparcia-inicjatyw-spolecznych/dokumenty-do-pobrania

 

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko – Organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe, czyli Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utworzył na swojej stronie internetowej zakładkę poświęconą procedurze środowiskowej. Można na niej znaleźć m.in. informacje o przebiegu postępowania, a także zapoznać się z raportem środowiskowym. Zakładka dostępna jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gdos/elektrownia-jadrowa-w-polsce-informacje-o-postepowaniu-ws-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach

 

Informacje o drodze krajowej na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utworzyła stronę internetową poświęconą budowie drogi dojazdowej do pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Znajdują się tam m.in. informacje o wariantach przebiegu planowanej trasy oraz mapy planowanych inwestycji. Stronę można znaleźć pod adresem:

https://lubiatowo-s6.pl/

 

Więcej informacji:

·         Lokalny Punkt Informacyjny w Choczewie 

ul. Pierwszych Osadników 30a
84-210 Choczewo
info.choczewo@ppej.pl

www.ppej.pl

·         Lokalny Punkt Informacyjny Gniewino 

ul. Pomorska 67
84-250 Gniewino
info.gniewino@ppej.pl

www.ppej.pl

·         Lokalny Punkt Informacyjny Krokowa 

ul. Pucka 2
84-110 Krokowa
info.krokowa@ppej.pl

www.ppej.pl