Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Załatw sprawę w urzędzie

Parter 

Nr pokoju

Urzędnik

Sprawa

1

Katarzyna Gajda

58 670-66-11 

1. Przyjmowanie wszelkich pism, podań i wniosków.

2. Przyjmowanie telefonów, udzielanie informacji, gdzie u kogo można daną sprawę załatwić.

3. Sprawy związane z serwisem http//bip.gniewino.pl.

4

 

Krystyna Labudda              

58 670-66-29

1. Sprawy związane z wymiarem i realizacją podatków i opłat:

 • podatek od środków transportowych.

2. Egzekucja zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.

3. Wydawanie zaświadczeń o zaleganiu bądź nie zaleganiu w podatkach i opłatach.

4. Sprawy związane z:

 • czynszami mieszkaniowymi.

5. Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze.

4

Natalia Ropela 

58 670-66-12

 

1. Sprawy związane z wymiarem i realizacją podatków i opłat:

 • podatek rolny,

 • podatek od nieruchomości,

 • podatek leśny.

2. Wydawanie zaświadczeń o przychodowości z gospodarstwa rolnego.

3.  Sprawy związane z wymiarem i realizacją podatków.

 8

Michał Słowik

58 670-66-30

 1. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

2. Prowadzenie programów unijnych oraz innego typu dotacji.

3. Koordynacja prac związanych z realizacją zadań Obszaru Metropolitarnego.

4. Analiza i aktualizacja dokumentów strategicznych Gminy.

9

Elżbieta Mudlaff 

58 670-66-19   

1. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych  dotyczących ,  zameldowania i wymeldowania (pobyt stały, czasowy, wyjazd za granicę).

2. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu.

3. Wydawanie  zaświadczeń potwierdzających dane osobowe  wnioskodawcy.

4. Sprawy  dotyczące nadania  lub zmiany numeru ewidencyjnego PESEL.

5. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego.

6. Wydawanie dowodów osobistych.

7. Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego.

8. Wydawanie zaświadczeń z posiadanego zbioru wydanych i utraconych dowodów osobistych.

9. Sprawy związane z poborem  i rejestracją przedpoborowych.

10. Przyjmowanie wniosków o uznanie poborowego za sprawującego  bezpośrednią opiekę  nad członkiem rodziny.

11. Sprawy  dotyczące stałego rejestru wyborców.

 

Piętro 1 

Nr pokoju

Urzędnik

Sprawa

11

Grażyna Baranowska

58 670-66-13      

1. Prowadzenie spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:

 • rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

 • sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,

 • sporządzania i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

 • przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

 • przyjmowania oświadczeń woli w zakresie określonym przepisami o aktach stanu cywilnego,

 • stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

 • wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,

 • prowadzenia spraw związanych z honorowaniem jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego,

 • wykonywania zadań wynikających z Konkordatu,

 • przekazywania zmian danych osobowych do właściwych komórek ewidencji ludności i Urzędów Stanu Cywilnego,

2.  Przyjmowanie oświadczeń woli spadkodawców -Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

3. Wydawanie decyzji w sprawie zmian imion i nazwisk.

16

Dorota Perłowska

58 670-66-71

1. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych.

2. Wydawanie i sporządzanie duplikatów świadectwa pracy.

3. Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń ZUS-Rp 7.

4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

5. Przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie rejestru obiektów świadczących usługi hotelarskie.

6. Sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

7. Wydawanie decyzji na podstawie wniosków o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

12

Anna Munch

58 670-66-70

1. Prowadzenie spraw związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

2. Rozliczanie kosztów nauczania dzieci poza rejonem naszej gminy.

3. Wszystkie sprawy związane z oświatą.

4. Udzielanie informacji dotyczących wyborów Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP oraz wyborów samorządowych.

5. Udzielanie informacji nt. protokołów z sesji Rady Gminy, Zarządzeń Wójta Gminy oraz uchwał Rady Gminy.

 

Budynek przy ul. Pomorskiej 20/4 (były budynek PKO)

 

Monika Rafalska              

58 670 66 14

1. Sprawy z zakresu gospodarki odpadami, m.in.:

 • odbiór odpadów - reklamacje,

 • harmonogramy wywozu odpadów,

 • segregacja odpadów,

 • nielegalne wysypiska,

 • spalanie odpadów,

 • rejestr działalności regulowanej,

 • PSZOK Gniewino.

2. Sprawy z zakresu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewino.

3. Ubezpieczenie majątku gminy Gniewino – zgłaszanie szkód.

Anna Kankowska

58 670-66-17

 

1.Prowadzenie rejestru zawartych umów i zleceń.

2. Prowadzenie postepowań o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Prowadzenie procedur przetargowych.

 

Budynek byłej Straży Gminnej w Kostkowie, Kostkowo, ul. Wejherowska 24a

Nr pokoju              

Urzędnik                                      

Sprawa                                                                                                                                

1

Zbigniew Kowalewski

58 670-66-21

 1. Sprawy z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym.

 2. Sprawy związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych

 3.  Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

 4. Sprawy związane z bezdomnością zwierząt.

 

Ponadto: 

Wójt Gminy, dr Wioletta Majer-Szreder (pok. nr 2) przyjmuje interesantów po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie:

 •  w sprawach dotyczących odwołań i skarg;
 • interwencyjnie w przypadkach wyczerpania innych możliwości załatwienia spraw o istotnym znaczeniu.

 

W pozostałych przypadkach interesantów przyjmują w godzinach pracy Urzędu:

 • zastępca wójta gminy, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu - Krzysztof Sapieha (pok. nr 10);
 • skarbnik gminy, kierownik Referatu Finansowego - Genowefa Rutz (pok. nr 5);
 • sekretarz gminy - Grzegorz Dziewięcin (pok. nr 3);

 

Wójt Gminy Gniewino - dr Wioletta Majer-Szreder

tel. 58 670 66 11

Zastępca Wójta Gminy Gniewino - Krzysztof Sapieha

tel. 58 670 66 27

e-mail:  zastepca@gniewino.pl

Sekretarz Gminy – Grzegorz Dziewięcin

e-mail: sekretarz@gniewino.pl

Skarbnik Gminy - Genowefa Rutz

e-mail: genowefa.rutz@gniewino.pl

 

REFERAT FINANSOWY

- Kierownik FN - Skarbnik Gminy - Genowefa Rutz

 

REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

- Kierownik ROKiS - Krzysztof Sapieha

tel. 58 670-66-27

e-maill: oswiata@gniewino.pl

 

REFERAT ROZWOJU GMINY  I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

- Kierownik RGPŚ - Michał Słowik

tel. 58 670-66-30

e-maill: michal.slowik@gniewino.pl

 

REFERAT GOSPODARKI, INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

Kierownik RGIS- Karolina Reck

tel. 58 670 66 31

e-mail: karolina.reck@gniewino.pl

 

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

- Sekretarz - Grzegorz Dziewięcin

tel. 58 670 66 20

e-mail: sekretarz@gniewino.pl

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

- Kierownik USC - Grażyna Baranowska

tel. 58 670 66 13

e-mail: usc@gniewino.pl

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (z siedzibą w Kostkowie)

tel. 58 670 69 98, 58 670 66 21

e-mail: gcrkostkowo@wp.pl

 

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

- Grażyna Baranowska

tel. 58 670 66 13

e-mail: grazyna.baranowska@gniewino.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

- Krzysztof Pukaczewski,

tel. 606-387-413

e-mail: inspektorodo@gniewino.pl

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.